Football/Soccer Session (Beginner): U6 Week 5 Session 1. U6 Tyd V Tre I.

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Clever Monkeys. Sprytne Małpki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Clever Monkeys. Sprytne Małpki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Clever Monkeys. Sprytne Małpki.

Clever Monkeys. Sprytne Małpki. (25 mins)

1. Sharks and minnows. Rekiny i płotki (10')

Sharks in the middle catch the minnows, who change into sharks after being caught. Rekiny łapią płotki, które później zamieniają się w płotki.

2. Clever Monkeys. Sprytne Małpki (15')

The Blues (Lions) try to catch the Reds (Monkeys), who try to catch the ball (coconut) and try and run to the base. If the Lion tags a Monkey he has to go back to the base before trying to get a coconut. Niebiescy (Lwy) próbują złapać Czerwonych (Małpki), którzy próbują złapać piłkę (kokos) i pobiec z nią do bazy. Jeśli Lew kacnie Małpę musi wrócić do bazy przed złapaniem kokosa.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gry w labiryncie: Prowadzenie piłki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gry w labiryncie: Prowadzenie piłki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gry w labiryncie: Prowadzenie piłki.

Gry w labiryncie: Prowadzenie piłki. (35 mins)

3. Gry w labiryncie: Prowadzenie piłki (15')

Ustawiamy osiem 1m bramek. Ćwiczymy w parach. Każdy ma piłkę. Rozpoczynają ćwiczenie razem, ale ustawieni są po przekątnej za boiskiem. Mają za zadanie przeprowadzenie piłki przez wszystkie osiem bramek. Wygrywa ten, który wykona zadanie i wróci z piłką pod kontrolą do miejsca, w którym rozpoczynał ćwiczenie. Można najpierw zrobić ćwiczenie bez piłki. Jak już będzie Dzieciom szło dobrze w dwójkach można wyznaczyć większą ilość Zawodników jednocześnie do wykonywania ćwiczenia w tym samym czasie.

Inne warianty:

- Zamiast bramek, Zawodnicy którzy czekają na to, żeby wykonać ćwiczenie klękają tworząc tuneli, przez których ćwiczący zagrywa piłkę i przeskakuje nad Partnerem.

- Można wykonać ćwiczenie na czas. Mierzymy np. ile czasu potrzeba, żeby przeprowadzić piłkę przez sześć bramek. Można z góry założyć, że używamy tylko lewą lub prawą nogę lub żeby wykonać ósemkę w bramce. Można również założyć, że Zawodnicy tyłem mają przeprowadzić piłkę przez bramkę.

- Żeby zaliczyć bramkę Zawodnik podaje piłkę przez bramkę i obiega (nie przebieg przez bramkę) dobiegając do piłki.

- Żeby wygrać pierwszy do 10 bramek. Nie można 2 razy pod rząd po tej samej stronie przeprowadzić lub podać.

- Używamy pachołki co najmniej 3 różnych kolorów. Trener woła, który kolor bramki trzeba zdobyć. Nie można dwa razy do tej samej bramki.

- Ćwiczy od dwóch do czterech Zawodników. Bez piłki na boisko wchodzi dwoje lub troje Dzieci, które mają za zadanie zmienianie pozycji, ale nie szerokość bramek. Zawodnicy z piłką zmuszeni są wtedy do częstszego patrzenia w górę.

- Żeby zaliczyć bramkę Zawodnik musi biec po linii bramkowej prosto w kierunku słupka. Gdy dotknie pachołka musi obrócić się tak z piłką, żeby stanąć twarzą do drugiego słupka i powtarza to samo.

- Trzech Zawodników bez piłki zajmują po jednej bramce, dzięki czemu 4 Zawodników z piłką mają do wyboru 1 z 5 bramek. Zawodnicy bez piłki mogą zmieniać bramki, ale nie odbierają piłkę Zawodnikom. Stojąc w bramce oznajmują, że nie można tej bramki zdobyć. Wygrywa Zawodnik, który zdobędzie 6 bramek. Oczywiście nie może 2 razy z rzędu zdobyć tej samej.

- Czterech Zawodników, każdy z piłką gra przeciwko dwóch Obrońców, którzy mogą Im wybić piłkę.

- Żeby zdobyć bramkę, Zawodnicy muszą lekko podnieść piłkę nad bramką. Mogą się położyć w bramkach Zawodnicy.

4. 3v3 + GK. 3v3 + Bramkarz (20')

30x25y


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button