Football/Soccer Session (Moderate): 15.09.25 UKS SMS (Start Time: 2015-09-25 12:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass and move in a 30m square. Podania i ruch bez piłki w kwadracie o bokach 30m.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass and move in a 30m square. Podania i ruch bez piłki w kwadracie o bokach 30m.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass and move in a 30m square. Podania i ruch bez piłki w kwadracie o bokach 30m.

Pass and move in a 30m square. Podania i ruch bez piłki w kwadracie o bokach 30m. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) round a circle. W koło,

b) run-shuffle-run. Bieg-dostawny-bieg,

c) Pass and move in a 30m square. Podania i ruch bez piłki w kwadracie o bokach 30m.

Players pass and move in a 30m square with a 10m square in the middle. Players work in pairs with one ball between them. The Player with the ball dribbles at speed into the middle square, turns and passes to his Partner. After the pass the Player sprints out of the small square and looks for a space in the larger square. Zawodnicy grają w kwadracie o bokach 30m. W środku znajduje się kwadrat o bokach 10m. Zawodnicy grają w parach z jedną piłką. Zawodnik z piłką prowadzi szybko piłkę do mniejszego kwadratu, odwraca się i podaje do Partnera. W tym momencie wybiega z małego kwadratu i szuka wolnego pola w dużym kwadracie.

Variations. Inne warianty:

- Player performs a trick in the small square. Zawodnik wykonuje zwód w małym polu,

- Player dribbles left or right foot only. Zawodnik drybluje tylko lewą lub prawą nogą,

- Player dribbles alternate left and right foot. Zawodnik prowadzi piłkę na przemian lewą i prawą nogą.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Agility Y Drill. Bieg Y.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Agility Y Drill. Bieg Y.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Agility Y Drill. Bieg Y.

Agility Y Drill. Bieg Y. (10 mins)

2. Agility Y Drill. Bieg Y (10')

4x4 + 30'' rest between reps. 2' between sets.

Coach shows or says which cone to run to. Trener pokazuje lub mówi do którego pachołka biec.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 w przyległych kwadratach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 w przyległych kwadratach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 w przyległych kwadratach.

4v2 w przyległych kwadratach. (10 mins)

3. 4v2 w przyległych kwadratach (10')

Ustawiamy dwa kwadraty o bokach 15m obok siebie. W jednym kwadracie Zespoły grają 4v2. W drugim czeka dwójka Graczy z Drużyny broniącej się w pierwszym kwadracie. Zadaniem czwórki Zawodników w posiadaniu piłki jest utrzymywanie się przy piłce. Obrońcy próbują odebrać piłkę i podać do swoich Partnerów w kwadracie obok. Gramy też 4v2, gdyż dwójka Zawodników z obu Zespołów przebiega do tego kwadratu. Najlepiej, gdy dwójka najbliższych Obrońców wbiega i od razu zaatakuje w drugim kwadracie. Mamy wtedy przez chwilę sytuację 2v2. Można grać na punkty. Pierwszy Zespół, który osiągnie 15 lub 21 podań z rzędu wygrywa pierwszy set. Można też liczyć ogólną liczbę prawidłowych podań jednocześnie zwiększając liczbę docelowych podań. Gramy 3 sety.

Inne warianty:

- Liczymy tylko podania, które osiągają odległość więcej niż 5m.

- Napastnicy próbują utrzymywać się przy piłce 15s, później 20s.

- Po prawidłowym podaniu Zawodnik musi przebiec, co najmniej 5m.

- Grają trzy Zespoły czteroosobowe. Zespół A gra 4v2 przeciwko Zespołowi B. W drugim kwadracie Zespół C gra 4v2 przeciwko Zespołowi B. Wygrywa Drużyna, która najdłużej utrzymuje się przy piłce.

Efektywne pytania:

Gdzie powinni ustawić się Obrońcy, którzy nie biorą udziału w akcji w drugim kwadracie? Wytłumacz, dlaczego? Najlepiej, jeśli ustawią się jak najdalej od linii środkowej, która oddziela oba kwadraty. Dzięki temu będą mieli wystarczająco dużo czasu, żeby przyjąć piłkę i zdecydować, co należy z nią zrobić.

Czym charakteryzuje się dobre podanie?

- Dociera do Partnera, który ma czas, żeby przyjąć piłkę i nie jest naciskany przez Obrońcę.

- Nie jest wykonane za wcześnie, ani za późno.

- Zagrana jest z odpowiednią siłą i zamiary podania zostały ukryte do ostatniej chwili, żeby nie pozwolić Obrońcy na przeczytanie kierunku podania.

- Zazwyczaj zagrane po ziemi, gdzie łatwiej i szybciej można przyjąć piłkę.

Dlaczego powinno unikać się górnych podań, kiedy utrzymujemy się przy piłce? Łatwiej i szybciej przyjąć podanie po ziemi.

Powiedz, kiedy jest idealny moment na podanie piłki w tej grze? W momencie, kiedy Zawodnik w posiadaniu piłki jest pod pełną presją Obrońcy. Podajemy, więc tak naprawdę z konieczności.

Co powinien zrobić Zawodnik po udanym podaniu? Powinien szukać wolnego pola na boisku, jednocześnie ustawiając się tak, żeby móc otrzymać podanie od Zawodnika w posiadaniu piłki.

Kiedy celem jest utrzymywanie się przy piłce, powinno podać się piłkę do nogi czy w tempo biegu Partnera? Żeby ułatwić przyjęcia piłki powinno grać się do nogi.

Kiedy powinno podać piłkę bez przyjęcia, a kiedy powinno się przyjąć? Podajemy bez przyjęcia w momencie, kiedy Obrońca bezpośrednio atakuje i przyjęcie piłki zwiększa szansę na stratę.

Co powinien zrobić Zawodnik, który traci piłkę? Powinien wraz z Partnerami natychmiast przejść z ataku do obrony.

Kiedy podajemy piłkę i kiedy prowadzimy? Jeśli Zawodnika z piłką atakuje Obrońca próbujemy podać piłkę do lepiej ustawionego Zawodnika. Jeśli nikt nie atakuje Zawodnika w posiadaniu piłki lub nie ma opcji podania Zawodnik ten powinien prowadzić piłkę w kierunku wolnego pola.

Co powinni zrobić para Obrońców, żeby odzyskać piłkę od czterech Napastników? W momencie, kiedy piłka jest w rogu, jeden z Obrońców odcina pewien obszar boiska atakując jednocześnie Zawodnika w posiadaniu piłki. Drugi, który widzi, że część boiska jest „zamknięta” próbuje przewidzieć, gdzie nastąpi podanie i


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.

Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9. (50 mins)

4. Wingers and Full Backs in different lanes. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach. (20')

5. Playing out from the back. Wyprowadzenie (20')

6. Throw ins. Auty (10')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button