Football/Soccer Session (Moderate): 19.07.09 (Start Time: 2019-07-09 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 Quick change from attack to defence. 4v2 Szybkie przejście z ataku do obrony.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 Quick change from attack to defence. 4v2 Szybkie przejście z ataku do obrony.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 Quick change from attack to defence. 4v2 Szybkie przejście z ataku do obrony. Create Video:

4v2 Quick change from attack to defence. 4v2 Szybkie przejście z ataku do obrony. (70 mins)

1. Dawid Rozgrzewka (20')

2. PF (10')

a) Ladder 1in. Drabinka pojedynczo 6x

b) 180 2/1/3F. 180 2/1/3 Przodem 4x

c) 180 zaczynamy na 2 i sprint do 1 potem 3 4x

3. Małe gry (65')

a) 4v2 Quick change from attack to defence. 4v2 Szybkie przejście z ataku do obrony

6x2'/4'

12x8m

- Blues get 1p for winning the ball, making 1 pass and then scoring into one of the goals. Niebiescy dostają punkt za odbiór piłki, wymiana 1 podania i strzał do jeden z małych bramek.

- Reds get 1 point for 10 passes or upon winning the ball back, after losing it and getting out of the area within 5s. Czerwoni otrzymują punkt, jeśli wymienią 10 podań lub po odzyskaniu piłki po odbiorze i wyjście z pola w ciągu 5s z piłką pod kontrolą.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Press and get back after losing the ball. Press i powrót po stracie piłki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Press and get back after losing the ball. Press i powrót po stracie piłki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Press and get back after losing the ball. Press i powrót po stracie piłki. Create Video:

Press and get back after losing the ball. Press i powrót po stracie piłki. (25 mins)

b) Press and get back after losing the ball. Press i powrót po stracie piłki

4x2'/4'

24x12m

2 Defenders in the 1st area have to combine to win the ball and not let the Reds make 3 passes. If the ball is played into the 2nd area, everyone is active, but play only in the 2nd area, until the Reds loose the ball. The Blues attack only 1 goal. The Reds attack 3 goals. Dwójka Obrońców w pierwszym polu muszą wpsółpracować, żeby nie dać Czerwonym wymienić 3 podań. Jeśli piłka zagrana jest do II pola, to wszyscy mogę uczestniczyć w grze, ale tylko w drugim polu do momentu straty piłki przez Czerwonych. Niebiescy atakują1 bramkę. Czerwoni 3 bramki.

- The Reds have to make 3 passes 3v2 to pass into their Partners in the other half for 1p. Czerwoni otrzymują punkt, jeśli wymienią 3 podania podczas 3v2 i zagrają do swoich Partnerów w drugiej połowie.

- Reds for every pass in the 2nd area 1p. Za każde podanie Czerwonych w drugim polu 1p.

- If the 2 Reds score into one of the goals, they get an additional 2p. Jeśli Czerwoni strzelą do któryś z bramek otrzymują dodatkowe 2 punkty.

- The Blues get a point if they score into the small goal. Niebiescy otrzymują punkt, jeśli strzelą do małej bramki.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button