Football/Soccer Session (Beginner): Training 1 Louis en Dennis B

Club Logo

Edu-Club: TSM Academy

Dennis Been (SA), Adult Member

Profile Summary

Dennis Been (SA)
Name: Dennis Been (SA)
City: Amersfoort
Country: Netherlands
Rank: Elite – 0 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warming-up

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warming-up
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warming-up

Warming-up

Doel: Warming-up (VC)

Coachpunten: Uitvoering verschillende bewegingen moet goed zijn.

Let op verschillende zaken bij de verschillende bewegingen:

Tic-tac: Bal vlak voor je houden, met het voorste gedeelte van de voet de bal raken, op de voorvoeten staan, over de bal kijken.

Step-on: Met het voorste gedeelte van de zool de bal raken, op de voorvoeten staan, over de bal kijken, er staat elke keer maar een voet op de grond (mocht dit niet lukken dan eerst eventueel tussenstap laten maken).

Dribbelen: Met de wreef, voet bijna verticaal houden, bal kort bij houden door zachtjes aan te tikken, over de bal kijken.

Opbouw/Variatie: Alle spelers door het grote vierkant laten dribbelen, op 1 tic-tac, op 2 step-on, op 3 voet op de bal, op 4 knie op de bal, op 5 hoofd op de bal. Daarna met namen doen (bijv. Tom is tic-tac enz.)

Later ook laten dribbelen met de zool, belangrijk voor vervolg training.

Vervolge warming-up met Quick feet

12 x 12 m

7 ballen


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro 1

Intro 1

Doel: Introduceren van de beweging met weinig weerstand

Coachpunten: Dribbelen met de wreef, met hetzelfde been dribbelen, als de beweging wordt uitgevoerd, kappen met het ene been, meenemen met het andere been, over de bal heen kijken, bal kort bijhouden, versnellen na het uitvoeren van de beweging, bal niet onder het lichaam houden na de kapbeweging, maar in de loop kappen, kapbeweging inzetten voor de pion.

Opbouw/Variatie: Spelers dribbelen op, voor de pion de kapbeweging uitvoeren, vervolgens schuin weg dribbelen richting de andere groep. Groep 1 met links, groep 2 met rechts..

Beweging: U-turn

Stap 1: Dribbel op met rechts

Stap 2: Standbeen schuinvoor de bal zetten

Stap 3: Doe alsof je schiet

Stap 4: Ipv schieten, sta je met je rechterbeen op de bal

Stap 5: Spring met je andere been over de bal (voor de bal langs) en draai je lichaam in de richting waar je vandaan komt

Stap 6: Neem een tussenpas met rechts, neem de bal mee met je andere been (links) en versnel

Hoedjes vanuit warming-up kunnen gedeeltelijk blijven staan, in het midden twee blauwe pionnen toevoegen.

7 ballen


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro 2

Intro 2

Doel: Introduceren van de beweging met iets meer weerstand

Coachpunten: Dribbelen met de wreef, met hetzelfde been dribbelen, als de kapbeweging wordt uitgevoerd, kappen met het ene been, meenemen met het andere been, over de bal heen kijken, bal kort bijhouden, bal niet onder het lichaam houden na de kap, maar in de loop kappen, kapbeweging inzetten voor de pion, volgende speler strak aanspelen met binnenkantvoet, lichaam over de bal.

Opbouw/Variatie: Spelers dribbelen op, voor de pion de kapbeweging uitvoeren, vervolgens afwerken op het kleine goaltje (over de grond).

Hoedjes vanuit intro 1 kunnen blijven staan

7 ballen


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Spelvorm

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Spelvorm
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Spelvorm

Spelvorm

Doel: Beweging aanleren met meer weerstand

Coachpunten: Dribbelen met de wreef, met hetzelfde been dribbelen, als de kapbeweging wordt uitgevoerd, kappen met het ene been, meenemen met het andere been, over de bal heen kijken, bal kort bijhouden, bal niet onder het lichaam houden na de kap, maar in de loop kappen. Pas starten als de volgende speler over de lijn is.

Opbouw/Variatie: Estafettevorm, spelers dribbelen naar de blauwe pion, maken de beweging en dribbelen naar de volgende blauwe pion. Als de eerste speler over de lijn is bij de blauwe pion, start de volgende pas.

Variatie: Naar het andere gedeelte van de organisatie, daar worden constant wedstrijdjes gespeeld, wie het eerste scoort. Kan alleen gewonnen worden, wanneer de beweging goed is uitgevoerd.

Organisatie vanuit intro 1 kan gebruikt worden. Voor het tweede gedeelte moet er 1 blauwe, 1 rood hoedje en een klein goaltje worden toegevoegd.

7 ballen

4 blauwe hesjes

3 rode hesjes


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Duelvorm

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Duelvorm
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Duelvorm

Duelvorm

Doel: Spelen tegen volledige weerstand

Coachpunten: Gebruik de aangeleerde beweging, lichaam gebruiken bij het wegdraaien. Omschakelen bij balverlies. Mocht de beweging niet gebruikt worden, twee punten toekennen na scoren na het uitvoeren van de beweging. Verdediger niet te snel laten starten. Mocht het te makkelijk/moeilijk zijn, afstand pion aanpassen.

Opbouw/Variatie: De blauwe speler dribbelt op richting de blauwe pion, op het moment dat hij bij de eerste blauwe pion is, mag de verdediger starten. De blauwe speler moet naar de tweede blauwe pion dribbelen en daar draaien, om vervolgens aan de overkant te scoren. De verdediger kan wanneer hij de bal onderschept heeft, scoren aan de andere kant. Aanval mag niet langer dan 30 seconde duren. Na verloop van tijd wisselen van rol.

12 x 12, afstand blauwe pion tot achterlijn 2 danwel 3 meter.

4 ballen

4 blauwe hesjes

3 rode hesjes


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wedstrijdvorm

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wedstrijdvorm
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wedstrijdvorm

Wedstrijdvorm

Doel: Vrije partijvorm

Coachpunten: Alleen situatief coachen, niet te vaak stilleggen

Opbouw/Variatie: 3 vs 3 met 1 neutrale man (evt.)

Er mag ingedribbeld en ingeschoten worden, als de bal maar stil ligt (ook bij corners).

16 x 12

3 blauwe hesjes

3 rode hesjes

1 geel hesje


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rolverdeling

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rolverdeling
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rolverdeling

Rolverdeling

Voorstel rolverdeling

Dennis B opent en start de warming-up

Louis vervolgt warming-up

Dennis B intro 1

Louis intro 2

Dennis B spelvorm

Louis duelvorm

Dennis B wedstrijdvorm

Louis afsluiting

Vul bij uitleg waar nodig is aan (en bij opening/afsluiting), maar doe dit pas als de ander klaar is, anders sta je door elkaar heen te praten. Als je wat ziet tijdens de vorm geef het aan, leg het stil (dit kan ook in overleg).

Verdeel je beide over het veld.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button