Football/Soccer Session (Moderate): Dve dvojice vo štvorci - 5

Profile Summary

Peter Minarik
Name: Peter Minarik
City: Stara Tura
Country: Slovakia
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5a

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5a
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5a

Dve dvojice vo štvorci - 5a

Dvojica č.1 - hráč A1 a A2

Dvojica č.2 - hráč B1 a B2

 

Základné rozostavenie hráčov:

A1 – méta K1 + lopta

A2 – méta K2

B1 – v strede štvorca

B2 – medzi métami K3 a K4

 

- Hráč A1 stojaci pri méte K1 prihráva (1) hráčovi A2 pri méte K2

- Hráč A2 prihráva (2) späť hráčovi A1

- Súčasne s prihrávkou (2) hráč B1 stojaci v strede štvorca odbieha (2a) do priestoru medzi métami K1-K3 a hráč B2 stojaci medzi métami K3-K4 odbieha (2b) na métu K4

- Hráč A1 z méty K1 prihráva (3) hráčovi B1 do priestoru medzi métami K1-K3

- Súčasne s prihrávkou (3) hráč A2 stojaci pri méte K2 odbieha (3a) do priestoru medzi métami K2-K4

- Hráč B1 prihráva (4) späť hráčovi A1 na métu K1

- Hráč A1 prihráva (5) hráčovi A2 do priestoru medzi métami K2-K4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5b

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5b
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5b

Dve dvojice vo štvorci - 5b

- Súčasne s prihrávkou (5) hráč B1 odbieha (5a) na métu K3, hráč A1 odbieha (5b) do priestoru medzi métami K1-K2

- Hráč A2 prihráva (6) hráčovi B2 na métu K4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5c

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5c
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5c

Dve dvojice vo štvorci - 5c

- Hráč A2 po prihrávke (6) na hráča B2 odbieha do strdu štvorca

- Hráč B2 prihráva (7) hráčovi A2 do stredu štvorca

- Hráč A2 prihráva (8) hráčovi B1 na métu K3


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5d

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5d
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5d

Dve dvojice vo štvorci - 5d

- Hráč B1 stojaci pri méte K3 prihráva (9) hráčovi B2 pri méte K4

- Hráč B2 prihráva (10) späť hráčovi B1

- Súčasne s prihrávkou (10) hráč A2 stojaci v strede štvorca odbieha (10a) do priestoru medzi métami K1-K3 a hráč A1 stojaci medzi métami K1-K2 odbieha (10b) na métu K2

- Hráč B1 z méty K3 prihráva (11) hráčovi A2 do priestoru medzi métami K1-K3

- Súčasne s prihrávkou (11) hráč B2 stojaci pri méte K4 odbieha (11a) do priestoru medzi métami K2-K4

- Hráč A2 prihráva (12) späť hráčovi B1 na métu K3

- Hráč B1 prihráva (13) hráčovi B2 do priestoru medzi métami K2-K4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5e

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5e
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5e

Dve dvojice vo štvorci - 5e

- Súčasne s prihrávkou (13) hráč A2 odbieha (13a) na métu K1, hráč B1 odbieha (13b) do priestoru medzi métami K3-K4

- Hráč B2 prihráva (14) hráčovi A1 na métu K2


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5f

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5f
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5f

Dve dvojice vo štvorci - 5f

- Hráč B2 po prihrávke (14) na hráča A1 odbieha do strdu štvorca

- Hráč A1 prihráva (15) hráčovi B2 do stredu štvorca

- Hráč B2 prihráva (16) hráčovi A2 na métu K1


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5g

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5g
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 5g

Dve dvojice vo štvorci - 5g

- Hráč A2 stojaci pri méte K1 prihráva (17) hráčovi A1 pri méte K2

- Hráč A2 prihráva (18) späť hráčovi A1

- Súčasne s prihrávkou (18) hráč B2 stojaci v strede štvorca odbieha (18a) do priestoru medzi métami K1-K3 a hráč B1 stojaci medzi métami K3-K4 odbieha (18b) na métu K4

- Hráč A2 z méty K1 prihráva (19) hráčovi B2 do priestoru medzi métami K1-K3

- Súčasne s prihrávkou (19) hráč A1 stojaci pri méte K2 odbieha (19a) do priestoru medzi métami K2-K4

- Hráč B2 prihráva (20) späť hráčovi A2 na métu K1

- Hráč A2 prihráva (21) hráčovi A1 do priestoru medzi métami K2-K4


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button