Football/Soccer Session (Moderate): Y COMBINATION WITH 2 BALLS

Profile Summary

Peter Minarik
Name: Peter Minarik
City: Stara Tura
Country: Slovakia
Rank: Elite – 0 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 1

Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 1

Popis prípravného cvičenia :

- hráč B sa odpúta od protihráča

- hráč A prihráva (1) na hráča B

- hráč B prihráva (2) späť hráčovi A

- hráč A prihráva (3) na hráča C1 ktorý sa odpútal od obrancu

- hráč C1 vedie loptu (4) na svoju východziu pozíciu

- hráč C2 prevedie s loptou číslo 2 narážačku (5,6) s hráčom B

- hráč C2 vedie loptu (7) smerom na pozíciu A

Posun hráčov:

A na B, B na C2, C1 ostáva na C1, C2 na A

A na B, B na C1, C2 ostáva na C2, C1 na A

Počet hráčov : min. 5


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 2

Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 2

Popis prípravného cvičenia :

- hráč B sa odpúta od protihráča

- hráč A prihráva (1) na hráča B

- hráč B prihráva (2) späť hráčovi A

- hráč A prihráva (3) na hráča C1 ktorý sa odpútal od obrancu

- hráč C1 prihráva (4) hráčovi B

- hráč B prihráva (5) hráčovi C1

- hráč C1 vedie loptu (6) na svoju východziu pozíciu

- hráč C2 prevedie s loptou číslo 2 narážačku (7,8) s hráčom B

- hráč C2 vedie loptu (9) smerom na pozíciu A

Posun hráčov:

A na B, B na C2, C1 ostáva na C1, C2 na A

A na B, B na C1, C2 ostáva na C2, C1 na A

Počet hráčov : min. 5


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 3

Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 3

Popis prípravného cvičenia :

- hráč B sa odpúta od protihráča

- hráč A prihráva (1) na hráča B

- hráč B prihráva (2) späť hráčovi A

- hráč A prihráva (3) na hráča C1 ktorý sa odpútal od obrancu

- hráč C1 prihráva (4) hráčovi A

- hráč A prihráva (5) hráčovi B

- hráč B prihráva (6) hráčovi C1

- hráč C1 vedie loptu (7) na svoju východziu pozíciu

- hráč C2 prevedie s loptou číslo 2 narážačku (8,9) s hráčom B

- hráč C2 vedie loptu (10) smerom na pozíciu A

Posun hráčov:

A na B, B na C2, C1 ostáva na C1, C2 na A

A na B, B na C1, C2 ostáva na C2, C1 na A

Počet hráčov : min. 5


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 4

Y COMBINATION WITH 2 BALLS - 4

Popis prípravného cvičenia :

- hráč B sa odpúta od protihráča

- hráč A prihráva (1) na hráča B

- hráč B preberie prihrávku do strany (2) a prihráva (3) na hráča C1 ktorý sa odpútal od obrancu

- hráč C1 prihráva (4) späť hráčovi B

- hráč B prihráva (5) hráčovi A

- hráč A prihráva (6) hráčovi C1

- hráč C1 vedie loptu (7) na svoju východziu pozíciu

- hráč C2 prevedie s loptou číslo 2 narážačku (8,9) s hráčom B

- hráč C2 vedie loptu (10) smerom na pozíciu A

Posun hráčov:

A na B, B na C2, C1 ostáva na C1, C2 na A

A na B, B na C1, C2 ostáva na C2, C1 na A

Počet hráčov : min. 5


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 2

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button