Football/Soccer Session (Moderate): 15.10.09 (Start Time: 2015-10-08 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2 leave. Podanie bez przyjęcia i zostawiamy piłkę.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2 leave. Podanie bez przyjęcia i zostawiamy piłkę.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2 leave. Podanie bez przyjęcia i zostawiamy piłkę.

1-2 leave. Podanie bez przyjęcia i zostawiamy piłkę. (20 mins)

1.Warm up. Rozgrzewka (20')

a) patters and work at each cone. Szybkie nogi i ćwiczenia przy pachołku,

b) lean, hold shoulders and sprint. Przewracający start, przetrzymanie za barki i start,

c) 1-2 leave. Podanie bez przyjęcia i zostawiamy piłkę.

In a 30m square Players play a 1-2 with a member of the other team and stop the ball for them to takeover. W kwadracie 30m, Zawodnicy grają bez przyjęcia do Zawodnika z drugiej Drużyny i zostawiają piłkę, by mogli zabrać.

Variations. Inne warianty:

- call out a name stop ball and sprint away 5m. Wołamy imię, zostawiamy piłkę i szybko sprintujemy 5m,

- if Player passes with R foot, turn with ball to the left. Jeśli Zawodnik podaje piłkę P nogą, obracamy się z piłką w lewo.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Agility. Zwinność.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Agility. Zwinność.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Agility. Zwinność.

Agility. Zwinność. (45 mins)

2. Agility. Zwinność (15')

Heads or tails? Orzeł czy reszka?

2x5

hands straight out and touch fingers. Coach flicks a coin and Players sprint to that end. The Player behind tries to touch the Player in front. Ręce przed siebie. Dotykają się Zawodnicy końcówką palców. Trener rzuca monetą i mówi orzeł czy reszka. Zawodnicy biegną w tę stronę. Zawodnik z tyłu próbuje złapać Zawodnika z przodu.

3. Tactics. Taktyka (30')

a) Only defensive "5" shuffling across. Tylko "5" z obrony i przesuwanie 10'

b) Playing out of the back unopposed. Wyprowadzenie piłki bez obrońców 10'

c) throw ins and goalkicks. Auty i "5" 10'


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 2

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button