Football/Soccer Session (Moderate): 15.04.03 U6. (Start Time: 2015-04-03 11:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Assault course. Tor przeszkód.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Assault course. Tor przeszkód.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Assault course. Tor przeszkód.

Assault course. Tor przeszkód. (10 mins)

1. Assault course. Tor przeszkód.

a) 1 foot, slalom, 2 foot jumps, slalom. 1 noga, slalom, skoki obunóź, slalom.

b) 2 foot, slalom backwards, 1 foot jump and slalom. Obunóż szybkie nogi, slalom tyłem, skoki 1 noga i slalom


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): King of the ring. Wybijanie piłek.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): King of the ring. Wybijanie piłek.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): King of the ring. Wybijanie piłek.

King of the ring. Wybijanie piłek. (15 mins)

2. King of the ring. Wybijanie piłek

Try and kick rivals ball out of pitch. Staramy się wybić piłkę kolegi, chroniąc cały czas swoją piłkę. Wygrywa ten, któremu nie wybito piłki i jako ostatni zostanie w środku.

3. Ball familiarity. Obycie z piłką

only R, only L, toe taps, soles, tossing the ball up. Tylko P, tylko L, moja-twoja, podeszwa do tyłu, podrzucanie piłki.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 through gates. 1v1 przez bramki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 through gates. 1v1 przez bramki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 through gates. 1v1 przez bramki.

1v1 through gates. 1v1 przez bramki. (15 mins)

4. 1v1 through gates. 1v1 przez bramki

a) race to 4 goals, both Players have ball. Wyścig do 4 bramek, oboje z piłką x 6

b) game 1v1 dribble through. 1v1 z przeprowadzeniem piłki.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting. Strzały.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting. Strzały.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting. Strzały.

Shooting. Strzały. (15 mins)

5. Shooting. Strzały

a) only R. Tylko P x9

b) only L. Tylko L x9

c) free. Dowolnie x6

6. Baba Jaga patrzy


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button