Football/Soccer Session (Moderate): 14.10.15 UKS12 Indywidualny. (Start Time: 2014-10-15 14:10:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom.

Learning Objectives

Technical Technical
prowadzenie i kontrola piłki, strzał do bramki

Slalom. (10 mins)

1. Slalom.

a) wew

b) only L. Tylko L x5.

c) only R. Tylko P x5.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick feet and passing.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick feet and passing.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick feet and passing.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Quick feet and passing. (10 mins)

2. Quick feet and passing. Szybkie nogi i podanie.

Ins R, out L and ins L, out R. Wew P, zew L i wew L, zew P.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Kot i mysz.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Kot i mysz.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Kot i mysz.

Kot i mysz. (10 mins)

3. Kot i mysz.

Dzieci dobierają się dwójkami. Najpierw ustawiamy ćwiczenie bez piłek. Potem z piłkami. Mysz jest goniony przez kota przez 20s dookoła pola. Kot obserwuje mysz i reaguje na Jego zmiany kierunków prowadzenia piłki. Po trzech próbach Zawodnicy zmieniają się rolami. Żeby nieco utrudnić grę dla bardziej zaawansowanych można zwiększyć czas do 30s lub zwiększyć każdy bok pola o 1m. Gra uczy rozpoznawanie, w jaki sposób percepcja i zdolności wykonywania nawrotów i zwodów z piłką wpływa na skuteczny drybling. Pomaga też w udoskonaleniu szybkości i koordynacji.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ukrywanie celu podania.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ukrywanie celu podania.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ukrywanie celu podania.

Ukrywanie celu podania. (10 mins)

4. Ukrywanie celu podania.

Ustawiamy dwie bramki 2m w odległości ok. 10-14m od Zawodnika podającego, w zależności od stopnia zaawansowania technicznego Dzieci. Za bramkami stoi Zawodnik przyjmujący i trzeci Zawodnik broni dostępu do bramek stojąc w niewielkiej odległości od nich. Gracze mają pięć prób, żeby strzelić jak największą ilość bramek. Zaczynajmy od stojącej piłki i ze strzałami po ziemi. Oczywiście można później zmienić zadania. Zaliczamy bramkę jedynie wtedy, kiedy Zawodnik za bramką przyjmuje podanie.

Na początku odległość między bramkami wynosi 2m i zwiększamy tę odległość, kiedy Dzieci nauczą się lepiej podawać. Bardziej doświadczeni Zawodnicy mogą ćwiczyć z poruszającą się piłką.

a) piłka stojąca i Zawodnik za bramką pokazuje, gdzie podać.

b) prowadzenie piłki od pomarańczowcyh pachołków do czerwonych znaczników i podanie.

c) po podaniu od Obrońcy. Nabiegamy i podanie pomiędzy czerwonych znaczników.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 do dwóch bramek.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 do dwóch bramek.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 do dwóch bramek.

Learning Objectives

Technical
Technical
Make sure your 1st touch is towards the goals. Przyjęcie w kierunku bramki
Technical
Tactical
If the attackers 1st touch is away from goal, dont let him turn around. Jak napastnik przyjmuje piłkę od bramki, nie pozwól, żeby się obrócił.
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

1v1 do dwóch bramek. (15 mins)

5. 1v1 do dwóch bramek.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button