Football/Soccer Session (Moderate): 16.07.26 (Start Time: 2016-07-26 18:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w 16 5v3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w 16 5v3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w 16 5v3.

Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w 16 5v3. (70 mins)

1. Matys (30-35')

a) warm up. Rozgrzewka

b) agility. Zwinność

c) rondo quick transition from attack to defence. Dziadek z zaznaczeniem szybkiego przejścia z ataku do obrony.

2. Run. Bieg (20')

8x 80"Z, 10"C, 20"Z, 10"C, 20"Z, 10"C

3. Defenders and attackers seperate. Obrońcy i Napastnicy oddzielnie (15')

a) Attacker with Matys. Ofensywni z Matysem.

-> Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w "16" 5v3 lub podobne ;-)


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Setting the defensive block in relation to the ball and opposition. Ustawienie Obrońców względem pił

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Setting the defensive block in relation to the ball and opposition. Ustawienie Obrońców względem pił
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Setting the defensive block in relation to the ball and opposition. Ustawienie Obrońców względem pił

Setting the defensive block in relation to the ball and opposition. Ustawienie Obrońców względem pił

b) Defenders with me. Obrońcy ze mną

->Setting the defensive block in relation to the ball and opposition. Ustawienie Obrońców względem piłki i Przeciwników.

From 2-15m. Od 2-15m.

i) in relation to the ball. Względem samej piłki,

ii) in relation to the ball and whether the Player with the ball has his head up or down. Względem piłki i czy Zawodnik w jego posiadaniu ma głowę w górę czy w dół,

iii) in relation to the opposition Players. Względem Przeciwników (odległości, nie za blisko nie za daleko),

iv) in the 18 yard box. W "16".


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Defending deep and counter. Baza i kontratak.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Defending deep and counter. Baza i kontratak.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Defending deep and counter. Baza i kontratak.

Defending deep and counter. Baza i kontratak. (15 mins)

4. Defending deep and counter. Baza i kontratak (15')

Press, let them get out and get back in position and when we win the ball back the W and CF move up quickly. Ustawienie do pressu, pozwalamy wyjść jednym podaniem i powrót do bazy, w momencie odzyskania piłki wyjście S i N.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 1st and 2nd phase. Wyprowadzenie piłki I i II faza.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 1st and 2nd phase. Wyprowadzenie piłki I i II faza.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 1st and 2nd phase. Wyprowadzenie piłki I i II faza.

Playing out from the back 1st and 2nd phase. Wyprowadzenie piłki I i II faza. (20 mins)

5. Playing out from the back 1st and 2nd phase. Wyprowadzenie piłki I i II faza (20')

- Player with the ball looks for the free Player. The Player who's marker presses looks for the next pass. Zawodnik wyprowadzający piłkę szuka Zawodnika wolnego.

- Every Player looks to be in a different passing lane from the other Players. Każdy Zawodnik na innej linii w pionie i poziomie niż inni.

- If the Player closest to the ball is the free man then the rest of the Players look for space away from the ball. Jesli Zawodnik najbliższy piłki jest tym wolnym Zawodnikiem to reszta Zawdoników szuka miejsca od piłki.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button