Football/Soccer Session (Moderate): 21.03.17 (Start Time: 2021-03-17 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description

1. Auty.

Jak jest gęsto staramy się wyjść drugą stroną.

- Myślimy, jak to zrobić ruchem i ustawieniem ciała?

- Pamiętajmy o skanowaniu boiska (Ci, którzy robią ruch, czyli DP, SP i OP).

2. Wykorzystywanie przewagi.

Szukamy wolnego Zawodnika, tam gdzie jest mniej koszulek Zespołu Przeciwnego.

3. Szybkie przejścia.

Z O->A i z A->O i zagadnienia z tym związane, czyli szybki powrót za linią piłki lub jedność w ataku.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Throw ins attack. Auty atak.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Throw ins attack. Auty atak.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Throw ins attack. Auty atak.

Throw ins attack. Auty atak. (45 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (15')

a) Ogólnorozwój 5'

b) Aktywizacja

- Marsz w moście tyłem 2x8ES.

- Naprzemienna praca rąk w podporze przodem 2x20''.

- Kopenhaskie przywodzenie 2x6ES.

c) Stretching

- Dynamiczne przeskoki w podporze 6ES.

- Hamstringi z wyprostem 12ES.

- Przejście z pozycji pompki do piegeona + otwarcie klatki 6ES.

- Mobilizacja przywodziciele w klęku 10ES.

d) Technika poruszania

- Skip z martwą nogą 2x15m.

- Skip 2x15m.

e) Pobudzenie

- Szybka praca nóg, wolna ramion 3x5''.

2. Moc (15')

(1:5)

Skoki do boku ciągłe 2x6ES

oraz

CMJ ciągłe 2x10m.

3. Auty w ataku (15')

Staramy się wyjść drugą stroną.

- Nabiegnięcie odpowiednie.

- Skan.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 waves. 5v5 fale.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 waves. 5v5 fale.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 waves. 5v5 fale.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

5v5 waves. 5v5 fale. (15 mins)

4. Waves. Fale (15')

Each Team is the attacking Team 5mins. Każdy Zespół atakuje 5min.

- R attack B and then Y the other way. Czerwoni atakują Niebieskich najpierw, potem w drugą stronę Żółtych.

- In the 1st phase the Defending Team has to have 3 Players each in the 2 zones, making it a 6v3 twice. W I fazie ataku, Drużyna broniąca musi mieć po 3 Zawodników w dwóch strefach, więc mamy grę 6v3 dwa razy.

- If the Blues win the ball it's a normal 6v6 until the ball goes out of play. Jeśli Niebiescy odzyskają piłkę, przechodzimy do normalnej 6v6, do momentu kiedy wyjdzie piłka.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6v6+6

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6v6+6
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6v6+6

6v6+6 (35 mins)

5. 6v6+6 (30')

3x8'/2'

Each Team Plays 2 times in the middle and 1 time outside. Każdy Zespół gra w polu 2x i 1x na zewnątrz.

- After 5 passes, can play a Neutral Player in for 1/2p. Po 5 podaniach, można wporwadzić Neutralnego za 1/2p.

- Every goal is worth 2p plus the number of Neutrals on the pitch. Każda bramka za 2p plus ilość Neutralnych na boisku.

- If the Blues win the ball back, they can pass out to a Neutral and he come onto the pitch. Jeśli Niebiescy odzyskają piłkę i pierwsze podanie pójdzie na zewnątrz, to Neutralny może wejść na boisko.

- Neutrals press after loosing the ball, but stop after 1 pass amd must run out ASAP. Neutralni pressują po stracie, ale po 1 podaniu, wracają jak najszybciej na swoje miejsce.

6. RSA (5')

8x5s na maksa i 30s odpoczynku.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 4

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button