Football/Soccer Session (Moderate): 19.08.01 (Start Time: 2019-08-01 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 3. Rozgrzewka nr 3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 3. Rozgrzewka nr 3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 3. Rozgrzewka nr 3. Create Video:

Warm up 3. Rozgrzewka nr 3. (90 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (30')

a) Around a square. Po kwadracie (4')

Dynamic Flexibility exercises down sides 1 and 3; jog through 2 and 4. The 1st player drops back after each lap. Ćwiczenia dynamicznej elastyczności na bokach 1 i 3; trucht na bokoach 2 i 4. Prowadzi pierwszy Zawodnik. Po każdym okrążeniu idzie na koniec kolejki.

b) Run-Shuffle-Run-Turn. Bieg-Dostawny-Bieg-Zwrot (3')

5x50m (50, 60, 75, 80, 90%)

Shuffle, feet must be kept at an equal distance between each shuffle and make sure they don't come together or cross. Dostawny, stopy powinny być w takiej samej odległości od sieb e podczas kroku dostawnego. Nie mogą się złączyć lub nałożyć.

c) Activation and mobility. Aktywacja i mobilizacja (5')

d) Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint (5')

In a 30x20m grid with any number of cones the Players move around the grid and randomly pass the ball to each other. There should be a minimum of three balls per 12 Players. After passing the ball, the Player sprints to any cone and does a two footed jump side to side, then returns to the grid. All the variations from the first exercise can be used. W polu 30x20m z dowolną ilością pachołków Zawodnicy dowolnie poruszają się i nie ma przypisanych par. Powinno być, co najmniej trzy piłki na 12 Zawodników. Po podaniu Zawodnik biegnie sprintem do pachołka i wykonuje dwa skoki bokiem i wraca do środka. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.

Variations. Inne warianty:

- jump forwards and backward. Skoki obunóż przodem I tyłem,

- hop. Skok na jednej nodze,

- sit at cone. Siad przy pachołku,

- press up. Pompka,

- touch cone and sprint back. Dotknięcie pachołka i sprint z powrotem,

- take three steps backwards, turn and sprint back. Trzy kroki do tyłu, nawrót i sprint,

- jockey three steps. Tyłem na skok trzy kroki,

- decelerate at the cone, stop for 2s and sprint back. Zatrzymanie się przy pachołku na 2s, nawrót i powrót,

- jump 180 in the air, turn and sprint. Wyskok 180 w powietrzu i powrót,

- jump to head, turn and sprint. Skok do głowy, nawrót i sprint,

- run around the cone backwards. Obieganie pachołka tyłem,

- run around the cone forwards. Obieganie pachołka przodem.

e) Agility. Zwinność 10'

- Dot V. Kropki V 6x

- Line scissors. Nozyce w miejscu 6x

- Red/green 40y. Czerwony/Zielony 40y 2x

2. Games. Duże gry (40')

3x10'/2'

a) 10v10 or 9v9

90x60m or 80x55m

b and c) Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki

10v 6/7/8 (3-2-1; 3-3-1; 3-3-2)

1p for getting the CB into the Opponents half. 1p za wprowadzenie ŚO na połowę Przeciwnika.

2p shot on target w/o the Opponents touching the ball. 2p celny strzał bez dotknięcia piłki przez Przeciwnika.

3p goal. 3p bramka.

4. SFG (20')

a) throw in pressing. Pressowanie z autu.

b) free kick. Rzut wolny.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Middle press 7/8v6. Średni press 7/8v6.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Middle press 7/8v6. Średni press 7/8v6.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Middle press 7/8v6. Średni press 7/8v6. Create Video:

Middle press 7/8v6. Średni press 7/8v6. (10 mins)

5. Middle press 7/8v6. Średni press 7/8v6 (10')

1p score into small goal. 1p strzelić do małej bramki.

2p dribble past halfway line. 2p przeprowadzenie piłki przez linię środkową.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button