Football/Soccer Session (Beginner): Streľba - kombinácia nad šestnástkou

Profile Summary

Peter Minarik
Name: Peter Minarik
City: Stara Tura
Country: Slovakia
Rank: Elite – 0 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description

Poznámka : V cvičeniach je streľba značená ako prihrávka pretože kresliaci program nepozná symbol pre streľbu.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 1

Streľba - kombinácia nad šestnástkou 1

Popis cvičenia :

- hráč B sa odpúta od protihráča

- hráč A prihráva (1) na hráča B

- hráč B prihráva (2) späť hráčovi A

- hráč A prihráva (3) na hráča C

- hráč C navedie loptu (4) na protihráča (figurínu) obíde ho a zakončuje (5)

- hráč C sa po zakončení zaradí (s loptou) za hráčov na pozícii D

 Pokračovanie :

- hráč E sa odpúta od protihráča

- hráč D prihráva (6) na hráča E

- hráč E prihráva (7) späť hráčovi D

- hráč D prihráva (8) na hráča F ktorý navedie loptu (9) na protihráča obíde ho a zakončuje (10)

- hráč F sa po zakončení zaradí (s loptou) za hráčov na pozícii A

 Posun hráčov:

A na B, B na C, C na D, D na E, E na F, F na A

 Počet hráčov : min 8


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 2

Streľba - kombinácia nad šestnástkou 2

Popis cvičenia :

- hráč B sa odpúta od protihráča

- hráč A prihráva (1) na hráča B

- hráč B prihráva (2) späť hráčovi A

- hráč A prihráva (3) na hráča C

- hráč C prihráva (4) hráčovi B

- hráč B dáva prienikovú prihrávku (5) hráčovi C ktorý zakončuje (6)

- hráč C sa po zakončení zaradí (s loptou) za hráčov na pozícii D

 Pokračovanie :

- hráč E sa odpúta od protihráča

- hráč D prihráva (7) na hráča E

- hráč E prihráva (8) späť hráčovi D

- hráč D prihráva (9) na hráča F

- hráč F prihráva (10) hráčovi E

- hráč E dáva prienikovú prihrávku (11) hráčovi F ktorý zakončuje (12)

- hráč F sa po zakončení zaradí (s loptou) za hráčov na pozícii A

 Posun hráčov:

A na B, B na C, C na D, D na E, E na F, F na A

 Počet hráčov : min 8


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 3

Streľba - kombinácia nad šestnástkou 3

Popis cvičenia :

- hráč B sa odpúta od protihráča

- hráč A prihráva (1) na hráča B

- hráč F sa odpúta od protihráča

- hráč B prihráva (2) hráčovi C

- nábeh hráča F smerom do priestoru medzi stredových obrancov

- hráč C prihráva (3) na hráča F ktorý zakončuje (4)

- hráč C sa vracia na svoje pôvodné miesto

- hráč F sa po zakončení zaradí (s loptou) za hráčov na pozícii D

 Pokračovanie :

- hráč E sa odpúta od protihráča

- hráč D prihráva (5) na hráča E

- hráč C sa odpúta od protihráča

- hráč E prihráva (6) hráčovi F

- nábeh hráča C smerom do priestoru medzi stredových obrancov

- hráč F prihráva (7) na hráča C ktorý zakončuje (8)

- hráč F sa vracia na svoje pôvodné miesto

- hráč C sa po zakončení zaradí (s loptou) za hráčov na pozícii A

 Posun hráčov:

A na B, B na F,C sa vracia na C, F na D, D na E, E na C, F sa vracia na F, C na A

 Počet hráčov : min 8


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 4

Streľba - kombinácia nad šestnástkou 4

Popis cvičenia :

- hráč B sa odpúta od protihráča

- hráč A prihráva (1) na hráča B

- hráč F sa odpúta od protihráča

- hráč B prihráva (2) hráčovi F

- hráč F dáva spätnú prihrávku (3) hráčovi B

- hráč B prihráva (4) hráčovi C

- nábeh hráča F smerom do priestoru medzi stredových obrancov

- hráč C prihráva (5) na hráča F ktorý zakončuje (6)

- hráč C sa vracia na svoje pôvodné miesto

- hráč F sa po zakončení zaradí (s loptou) za hráčov na pozícii D

 Pokračovanie :

- hráč E sa odpúta od protihráča

- hráč D prihráva (7) na hráča E

- hráč C sa odpúta od protihráča

- hráč E prihráva (8) hráčovi C

- hráč C dáva spätnú prihrávku (9) hráčovi E

- hráč E prihráva (10) hráčovi F

- nábeh hráča C smerom do priestoru medzi stredových obrancov

- hráč F prihráva (11) na hráča C ktorý zakončuje (12)

- hráč F sa vracia na svoje pôvodné miesto

- hráč C sa po zakončení zaradí (s loptou) za hráčov na pozícii A

 Posun hráčov:

A na B, B na F,C sa vracia na C, F na D, D na E, E na C, F sa vracia na F, C na A

 Počet hráčov : min 8


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 5

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 5
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Streľba - kombinácia nad šestnástkou 5

Streľba - kombinácia nad šestnástkou 5

Popis cvičenia :

- hráč B sa odpúta od protihráča

- hráč A prihráva (1) na hráča B

- hráč B prihráva (2) späť hráčovi A

- hráč A dáva hĺbkovú prihrávku (3) na hráča F

- hráč F dáva spätnú prihrávku (4) hráčovi B

- hráč B prihráva (5) hráčovi C

- nábeh hráča F smerom do priestoru medzi stredových obrancov

- hráč C prihráva (6) na hráča F ktorý zakončuje (7)

- hráč C sa vracia na svoje pôvodné miesto

- hráč F sa po zakončení zaradí (s loptou) za hráčov na pozícii D

 Pokračovanie :

- hráč E sa odpúta od protihráča

- hráč D prihráva (1) na hráča E

- hráč E prihráva (2) späť hráčovi D

- hráč D dáva hĺbkovú prihrávku (3) na hráča C

- hráč C dáva spätnú prihrávku (4) hráčovi E

- hráč E prihráva (5) hráčovi F

- nábeh hráča C smerom do priestoru medzi stredových obrancov

- hráč F prihráva (6) na hráča C ktorý zakončuje (7)

- hráč F sa vracia na svoje pôvodné miesto

- hráč C sa po zakončení zaradí (s loptou) za hráčov na pozícii A

 Posun hráčov:

A na B, B na F,C sa vracia na C, F na D, D na E, E na C, F sa vracia na F, C na A

 Počet hráčov : min 8


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 2

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button