Football/Soccer Session (Moderate): 21.03.23 (Start Time: 2021-03-23 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description

1. Exploiting the overload quickly. Szybkie wykorzystanie przewagi.

2. Getting behind the ball quickly. Szybki powrót za linią piłki.

3. Quick transitions. Szybkie przejścia.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing Drill in 9's with an overload finish. Ćwiczenie z podaniem w 9 zakończone w przewadze.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing Drill in 9's with an overload finish. Ćwiczenie z podaniem w 9 zakończone w przewadze.
This session includes animated drill(s) Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing Drill in 9's with an overload finish. Ćwiczenie z podaniem w 9 zakończone w przewadze. Create Video:

Learning Objectives

Technical Technical
Passing, receiving and timing. Podania, przyjęcia i odpowiedni timing.
Technical Tactical
Szybkie wykorzystanie przewagi.

Passing Drill in 9's with an overload finish. Ćwiczenie z podaniem w 9 zakończone w przewadze. (50 mins)

1. FIFA 11+ (15')

2. LB2 (15')

W 2 i 1min odpoczynku.

a) Przysiad wykroczny 3x8ES.

Podpór bokiem (Partner przeszkadza) 3x20s ES.

b) Nordic hammy 3x6ES.

3. Passing Drill in 9's with an overload finish. Ćwiczenie z podaniem w 9 zakończone w przewadze (20')

4x4'/1'

Each 3 defends for 4mins. Każda 3 broni przez 4min.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4 man passing drill into a 2v1+1. Podania dla 4 Zawodników do sytuacja 2v1+1.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4 man passing drill into a 2v1+1. Podania dla 4 Zawodników do sytuacja 2v1+1.
This session includes animated drill(s) Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4 man passing drill into a 2v1+1. Podania dla 4 Zawodników do sytuacja 2v1+1. Create Video:

Learning Objectives

Technical Technical
Passing, receiving and shooting. Podania, przyjęcia i strzały.
Technical Tactical
- Szybkie wykorzystanie przewagi. - Szybki powrót za linią piłki.

4 man passing drill into a 2v1+1. Podania dla 4 Zawodników do sytuacja 2v1+1. (50 mins)

1. MARC 11+ (15')

2. LB2 (15')

W 2 i 1min odpoczynku.

a) Przysiad wykroczny 3x8ES.

Podpór bokiem (Partner przeszkadza) 3x20s ES.

b) Nordic hammy 3x6ES.3. 4 man passing drill into a 2v1+1. Podania dla 4 Zawodników do sytuacja 2v1+1 (20')

4x4'/1'

Each 3 is in defence 2x4mins. Każda Trójka jest w obronie 2x4min.

Don't pass on blind side. Player who looks to receive must take this into account. Szukamy podania przed siebie. Biorąc to pod uwagę Zawodnik, który ma otrzymać podanie musi pod odpowiednim kątem podbiec pod podanie.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3 Quick change from attack to defence. 3v3 Szybkie przejście z obrony do ataku.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3 Quick change from attack to defence. 3v3 Szybkie przejście z obrony do ataku.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3 Quick change from attack to defence. 3v3 Szybkie przejście z obrony do ataku. Create Video:

Learning Objectives

Technical Tactical
Keeping possession and quick transitions. Utrzymywanie się przy piłce i szybkie przejścia.

3v3 Quick change from attack to defence. 3v3 Szybkie przejście z obrony do ataku. (25 mins)

4. 3v3 Quick change from attack to defence. 3v3 Szybkie przejście z obrony do ataku (25')

4x2,'/4'

- After 10 passes the Reds get 1p and can score in the big goal. Po 10 podaniach Czerwoni 1p i mogą strzelać do dużej bramki.

- They can also score if they pass between 2 Blue Defenders. Mogą również strzelić, jeśli podają piłkę między 2 Niebieskich Obrońców.

- If they loose possession, then the Blues have to get out of the rectangle for 1 point if it's a pass out.and the can score in the big goal. Jeśli stracą piłkę i Niebiescy muszą wyjść z danego prostokąta (jeśli podanie to otrzymując 1p) i mogą strzelać do dużej bramki.

- Each goal is worth 2 points. Każda bramka 2 punkty.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 2

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button