Football/Soccer Session (Moderate): 16.04.27 UKS SMS (Start Time: 2016-04-27 12:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach.

Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach. (35 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) wiejska

b) lean in. Z oporem

c) Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach

Two 20m grids are set up 10m away from each other. Players are divided into two teams and each play in their own grid. On the coaches signal they change grids, but in the middle zone perform a sprint, backwards run, shuffle, carioca, full turn, jumps, hops, jump to head, five steps and volley, sprint-stop-sprint. All the variations from the first exercise can be used. Dwa kwadraty o bokach 20m ustawiamy 10m od siebie. Dwa Zespoły grają w swoich kwadratach. Na sygnał Trenera zmieniają pola, ale w środkowej części wykonują sprint, bieg tyłem, bokiem, przeplatanka, obrót wokół własnej osi, skoki obunóż, skoki na jednej nodze, skok do głowy, pięć kroków i wolej lub sprint-stop-sprint. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.

2. Agility. Zwinność (15')

a) dot diag 1 leg

b) 3cone

- 2F/360/3F

- 2S/3B


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.

Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki. (20 mins)

3. Build up play in a 4-3-3. Wyprowadzenie piłki 4-3-3 (20')

10v5. 1 SC defends in the 1st phase and 2 CM and 2 CB in the 2nd. 1 N przeszkadza w pierwszej fazie. w II 2 ŚP i 2 ŚO.

Variations from last training session. Warianty z ostatniego treningu.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 11v11 Deep defending. 11v11 Głęboka Obrona.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 11v11 Deep defending. 11v11 Głęboka Obrona.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 11v11 Deep defending. 11v11 Głęboka Obrona.

11v11 Deep defending. 11v11 Głęboka Obrona. (20 mins)

4. 11v11 Deep defending. 11v11 Głęboka Obrona (20')

Zwrócić uwagę na auty!!

Reds win 1 point for getting the ball behind the line and 2 points for scoring. Czerwoni wygrywają punkt za odzyskanie piłki za linią na kole i 2 punkty za zdobycie bramki.

Blues win 1 point for 5 passes behind the line and 2 points for scoring. Niebiescy zdobywają punkt za pięć podań w obronnej strefie Czerwonych i 2 punkty za zdobycie bramki.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button