Football/Soccer Session (Moderate): 15.09.29 UKS SMS (Start Time: 2015-09-29 11:50:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2’s in two squares. Podania bez przyjęcia w dwóch kwadratach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2’s in two squares. Podania bez przyjęcia w dwóch kwadratach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2’s in two squares. Podania bez przyjęcia w dwóch kwadratach.

1-2’s in two squares. Podania bez przyjęcia w dwóch kwadratach. (30 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) there and back 20. W tą i z powrotem 20m,

b) F-B-F-Turn. P-T-P-zwrot.

5 steps. Pięć kroków.

c) 1-2’s in two squares. Podania bez przyjęcia w dwóch kwadratach.

We set up two 20m squares. Players are divided into groups of five, with one ball in each group. We number the players 1 to 5. Players pass and move at random until the coach shouts “1”. Number one gets the ball and proceeds to play 1-2’s with the rest of the group and in order. As soon as the Players pass back to number one, they sprint into the other grid. When number one finishes, he dribbles at speed to the parallel grid. The players continue to pass at random until the coach calls out “2”. It is vital players use the space in the grid when not in possession. Ustawiamy dwa kwadraty o bokach 20m. Dzielimy Zawodników na grupy pięcioosobowe. Na każdą grupę jedna piłka. Numerujemy Zawodników od 1 do 5. Zawodnicy dowolnie podają i przyjmują piłkę w polu do momentu komendy „1”. Jedynka wtedy gra bez przyjęcia z każdym Partnerem po kolei. Po oddaniu piłki Jedynce każdy Zawodnik wykonuje sprint do drugiego pola i tam dalej truchta. W momencie, kiedy „1” kończy drybluje szybko piłkę do pola, gdzie Znajdują się pozostali Zawodnicy. Tam dowolnie podają piłkę do momentu komendy „2”. Niezwykle ważne jest, żeby Zawodnicy bez piłki szukali wolnego pola.

2. Tic-Tac-Toe (10')

2x4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing forward in the 4-3-3. Granie do przodu 4-3-3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing forward in the 4-3-3. Granie do przodu 4-3-3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing forward in the 4-3-3. Granie do przodu 4-3-3.

Playing forward in the 4-3-3. Granie do przodu 4-3-3. (25 mins)

3. Playing forward in the 4-3-3. Granie do przodu 4-3-3 (25')

Blues in middle as defender. Yellows play diagonally. Reds in straight lines. If Blues win ball they playe 5v4 in middle zone. Niebiescy bronią, żółci grają po skosie, czerwoni w liniach prostych. W momencie, kiedy Niebiescy odzyskają piłkę grają 5v4 na utrzymanie w środkowej strefie.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.

Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9. (25 mins)

4. Wingers and Full Backs in different lanes. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach. (25')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 2

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button