Football/Soccer Session (Moderate): 04.08.14 Bramkarze (Start Time: 2014-04-08 17:45:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Koordynacja.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Koordynacja.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Koordynacja.

Koordynacja. (15 mins)

1. Koordynacja

a) lewą ręką dotykamy piłkę i partner rzuca w prawą stronę, ale łapiemy lewą

b) skłon do piłki i łapiemy nad głową drugą rzuconą przez partnera

c) tak sam jak b ale piłkę po ziemii podaje partner i po odbicu przez bramkarze rzuca drugą nad głową

d) obijanie 2 piłek o ziemię jednocześnie

e) tj d ale jedno po drugim

f) odbijanie 2 piłek oburącz

g) podrzucanie obu piłek, klaśnięcie i łapanie


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Zwinność

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Zwinność
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Zwinność

Zwinność (15 mins)

2. Zwinność 4x4 na każdą stronę

Wybiegnięcie do przodu, łapiemy, tyłem do palika i w prawo


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button