Football/Soccer Session (Moderate): 17.09.27 (Start Time: 2017-09-27 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6v6.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6v6.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6v6. Create Video:

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Keeping possession
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

6v6. (20 mins)

1. Matys (20')

a) 1st and 2nd part. Pierwsza i druga część 7'

b) 6v6 pass through gates. 6v6 podania przez brameczki 6'

50x30m

To get a point pass through gate and make 1 more pass after. Żeby zdobyć punkt podanie przez bramkę i jeszcze 1 dokładne podanie.

c) Agility. Zwinność 7'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3+2 Close spaces around the ball. 3v3+2 Zamykanie przestrzeni wokół piłki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3+2 Close spaces around the ball. 3v3+2 Zamykanie przestrzeni wokół piłki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3+2 Close spaces around the ball. 3v3+2 Zamykanie przestrzeni wokół piłki. Create Video:

3v3+2 Close spaces around the ball. 3v3+2 Zamykanie przestrzeni wokół piłki. (20 mins)

3. 3v3+2 Close spaces around the ball. 3v3+2 Zamykanie przestrzeni wokół piłki (20')

30x15y. 4x2'+2'

Start with 2v1 in the 1st zone. Blue closes the spaces and makes it 2v2 where the Reds try to make a pass to the Attacker in the 2nd zone who has 1v1, who in turn tries to play it into the Yellow Player. If the Blues win the ball they play to the other Yellow Player. Zaczynamy 2v1 w pierwszej strefie. Niebieski zamyka przestrzeń wokół piłki i robi się 2v2, gdzie Czerwoni starają się podać piłkę do Czerwonego w drugim polu, który z kolei musi podać do Żółtego Zawodnika za polem. Jeśli Niebiescy wygrają piłkę grają do drugiego Żółtego.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v8/11v11 Playing out from the back. 8v8/11v11 Palying out from the back.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v8/11v11 Playing out from the back. 8v8/11v11 Palying out from the back.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v8/11v11 Playing out from the back. 8v8/11v11 Palying out from the back. Create Video:

8v8/11v11 Playing out from the back. 8v8/11v11 Palying out from the back. (20 mins)

3. 8v8/11v11 Playing out from the back. 8v8/11v11 Palying out from the back (20')

2x8'+2'

1 Player with the ball can move up a zone, when the ball is played into the middle zone. When the ball gets into the last zone all the Attackers attack against the Defenders from the middle and end zones (8v6 or 10v7). Jeden Zawodnik z Drużyny, która wyprowadza może wejść o jedną strefę wyżej robiąc przewagę. Jak uda się piłkę wprowadzić do ostatniej strefy wszyscy atakują, a bronić mogą tylko Zawodnicy z dwóch ostatnich stref (8v6 lub 10v7).


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technical LI dribbling circiut in 6s. Prowadzenie piłki LI stacje w 6.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technical LI dribbling circiut in 6s. Prowadzenie piłki LI stacje w 6.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technical LI dribbling circiut in 6s. Prowadzenie piłki LI stacje w 6. Create Video:

Technical LI dribbling circiut in 6s. Prowadzenie piłki LI stacje w 6. (40 mins)

4. Technical LI dribbling circiut in 6s. Prowadzenie piłki LI stacje w "6" (25')

2 laps with 2mins rest between laps. 2 kółka z 2min odpoczynkiem między kółkami.

a) Juggle, 1-2s and quick dribble. Żonglerka, klepki i szybkie prowadzenie piłki 2x

b) 1-2s with 4 Players. Klepki z 4 Zawodnikami 30''

c) Slalom, wall pass, slalom and quick dribble. Slalom, klepka, slalom i szybkie prowadzenie piłki 2x

d) Dribble at speed. Szybkie prowadzenie 30''

5. Set pieces. SFG (15')

a) Corners. Rzuty rożne

b) Free kick (short or cross long?). Rzuty wolne z daleka (gramy na krótko czy wrzucamy?)


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button