Football/Soccer Session (Moderate): 15.10.21 UKS SMS (Start Time: 2015-10-21 12:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing sequence with different tasks. Podania sekwencja z różnymi zadaniami po podaniu.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing sequence with different tasks. Podania sekwencja z różnymi zadaniami po podaniu.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing sequence with different tasks. Podania sekwencja z różnymi zadaniami po podaniu.

Passing sequence with different tasks. Podania sekwencja z różnymi zadaniami po podaniu. (55 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) around the pitch. W koło boiska,

b) zig zag 7 cones

c) Passing sequence with different tasks. Podania sekwencja z różnymi zadaniami po podaniu.

Two teams in a 30m square and each Player is assigned a number. Pass in sequence. After a pass perform a sprint into space, jockey back a couple of steps, head an imaginary ball etc. W kwadracie 30m dwa Zespoły i każdemu Zawodnikowi przypisujemy numer. Podajemy po kolei 1 do 2 itd. Po podaniu wykonujemy sprint na wolne pole, tyłem po skosie, skok do głowy itd.

2. Agility. Zwinność (15')

a) Dot. Kropki

V. 1-2-1-4-1-2-1-4-1 x8 +5m sprint

b) Star Drill

3. Technique. Technika (20')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Positional organization. Organizacja gry w ataku.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Positional organization. Organizacja gry w ataku.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Positional organization. Organizacja gry w ataku.

Positional organization. Organizacja gry w ataku. (30 mins)

4. Positional organization. Organizacja gry w ataku (10')

25x25m. 6v4

1 point for 10 passes. If they pass through the CM from one end to the other pass counts double. 1 ponint for B for getting past one of the end lines with the ball under control. 1 punt za 10 podań. Podania z jednej ścianku do równoległej przez ŚP licza się podwójnie. N dostają punkt za przeprowadzenie piłki przez jedną z linii końcowych z piłką pod kontrolą

5. 8v8 (20')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button