Football/Soccer Session (Moderate): 16.04.13 UKS SMS (Start Time: 2016-04-13 12:10:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przeprowadzenie piłkę przez linię końcową Przeciwnika.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przeprowadzenie piłkę przez linię końcową Przeciwnika.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przeprowadzenie piłkę przez linię końcową Przeciwnika.

Przeprowadzenie piłkę przez linię końcową Przeciwnika. (60 mins)

1. Matys (30')

2. Przeprowadzenie piłkę przez linię końcową Przeciwnika (30')

Gra odbywa się na boisku 35x20m. Grają przeciwko sobie dwie czteroosobowe Drużyny, która mają za zadanie przeprowadzenie piłki pod kontrolą przez linię końcową Przeciwnika. Na początek obie Zespoły atakują dwie serie po pięć razy. Obrońcy po przejęciu piłki muszą wykonać trzy podania. Wygrywa Drużyna, która strzeli najwięcej bramek w dziesięciu akcjach. Wszystkie rzuty wolne wykonywane są w odległości, co najmniej 5m od linii końcowej. W momencie, kiedy Dzieci oswoją się z grą, gramy 3x3’ i odpoczynek trwa 2’ pomiędzy seriami, podczas której Zawodnicy omawiają, jaką taktykę obiorą w następnej grze.

a) Drużyna, która zdobędzie bramkę atakuje natychmiast drugą bramkę. Drużyna, która zdobędzie więcej bramek w ciągu 10’ wygrywa.

b) Zamiast atakować całą linię Napastnicy mają za zadanie przeprowadzenie piłki przez dwie 4-6m bramki ustawionych szeroko. 5'

c) Obie Zespoły rozpoczynają z piłką. Żeby bramka została zaliczona Drużyna musi zdobyć prawidłową bramkę i również być w posiadaniu drugiej piłki 10'


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button