Football/Soccer Session (Moderate): 15.09.17 (Start Time: 2015-09-17 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling through a square. Prowadzenie piłki przez kwadrat.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling through a square. Prowadzenie piłki przez kwadrat.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling through a square. Prowadzenie piłki przez kwadrat.

Dribbling through a square. Prowadzenie piłki przez kwadrat. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) across pitch, Wszerz boiska,

b) fall down start. Przewracający start,

c) Dribbling through a square. Prowadzenie piłki przez kwadrat.

Four Reds and Blues inside a 20m square with a ball each, hand over to any of the Four Reds or Blues without a ball on the outside and take their place. Czterech czerwonych Zawodników i czterech niebieskich mają piłkę w kwadracie o bokach 20m i przekazują piłkę czterem czerwonym lub niebieskim bez piłki poza kwadratem, zamieniając się miejscami.

Variations. Inne warianty:

- red changes with red. Czerwony z czerwonym 1',

- red changes with blue. Czerwony zamienia się z niebieskim 1',

- players dribble half way across the grid and pass. Zawodnicy prowadzą do środka i podają piłkę na zewnątrz 1',

- as above, but after retrieving the ball the play a 1-2 with the player, who passed them the ball. Jw., ale po odzyskaniu piłki grają klepkę z Zawodnikiem, który podał Im piłkę 2',


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quickness Box. Szybkość.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quickness Box. Szybkość.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quickness Box. Szybkość.

Quickness Box. Szybkość. (10 mins)

2. Quickness Box. Szybkość (10')

3x10''+50'' rest

Coach call number. Touch cone and back to centre. Trener woła numer. Dotykamy pachołek i wracamy do środka.

- closest hand. Bliższa ręka,

- R hand. P ręka,

- L hand. L ręka.

b) Ladder drills

carioca. Przeplatanka 6x


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2.

Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2. (10 mins)

3. Rondo 3v3+2 in corners. Dziadek 3v3+2 w rogach (10')

18m square. 4x2'

Possession game. The Yellows cannot be tackled and play 2 touch. Na utrzymanie. Nie można zabierać żółtym piłkę. Grają Oni na 2 kontakty.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pressing.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pressing.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pressing.

Pressing. (10 mins)

4. Pressing (10')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.

Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki. (35 mins)

5. Build up play in a 4-3-3. Wyprowadzenie piłki 4-3-3 (15')

10v5. 1 SC defends in the 1st phase and 2 CM and 2 CB in the 2nd. 1 N przeszkadza w pierwszej fazie. w II 2 ŚP i 2 ŚO.

Variations from last training session. Warianty z ostatniego treningu.

6. 11v11 (20')

- Wingers and Full Backs in different lanes. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach.

- Preventing penetrations behind the last line of defense. Zabezpieczenie się przed dłuższymi podaniami za linią obrony.

- Getting behind the ball in defense. Powroty.

- Throw ins. Auty. Atak i obrona.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button