Football/Soccer Session (Moderate): 16.09.01 (Start Time: 2016-09-01 18:15:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2 leave. Podanie bez przyjęcia i zostawiamy piłkę.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2 leave. Podanie bez przyjęcia i zostawiamy piłkę.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2 leave. Podanie bez przyjęcia i zostawiamy piłkę.

1-2 leave. Podanie bez przyjęcia i zostawiamy piłkę. (30 mins)

1.Warm up. Rozgrzewka (20')

a) across the pitch. Wszerz boiska,

b) 40/30/20m runs with different starting positions. 40/30/20m biegi z różnych pozycji startowych,

c) 1-2 leave. Podanie bez przyjęcia i zostawiamy piłkę.

In a 30m square Players play a 1-2 with a member of the other team and stop the ball for them to takeover. W kwadracie 30m, Zawodnicy grają bez przyjęcia do Zawodnika z drugiej Drużyny i zostawiają piłkę, by mogli zabrać.

Variations. Inne warianty:

- call out a name stop ball and sprint away 5m. Wołamy imię, zostawiamy piłkę i szybko sprintujemy 5m,

- if Player passes with R foot, turn with ball to the left. Jeśli Zawodnik podaje piłkę P nogą, obracamy się z piłką w lewo.

2. Agility. Zwinność (10')

Reverse tag. Odwrotny berek.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2.

Learning Objectives

Technical Tactical
If we loose the ball, try and win it back ASAP. Jeśli tracimy piłkę jak najszybciej odzyskujemy.

Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2. (10 mins)

3. Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2. (10')

If the blues win back the ball they play it to the 2 blues in the other square and its 7Bv2R in the right square. Jeśli niebiescy odbiorą piłkę, grają do swoich Zawodników i przebiegają Gramy wtedy 7Nv2C


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w 16 5v3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w 16 5v3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w 16 5v3.

Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w 16 5v3. (50 mins)

4. Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w "16" 5v3 (20')

Show the Wingers where to play the ball when under pressure and what to do when they have a lot of space. Pokoazać Skrzydłowym, gdzie wrzucić piłkę jak nie mają czasu i jak mają się zachować jak mają czas i miejsce.

5. Set peices. SFG (30')

a) corner. Rożny (słup, wyblok)

b) free kick. Rzuty wolne (na Lewego, normalny, z murem x2)


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button