Football/Soccer Session (Beginner): 15.04.22 UKS 12 Indywidualny 06. (Start Time: 2015-04-22 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Atak 3v0 bez Obrońców.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Atak 3v0 bez Obrońców.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Atak 3v0 bez Obrońców.

Atak 3v0 bez Obrońców. (15 mins)

1. 600T

2. Atak 3v0 bez Obrońców.

Trzech Zawodników ustawia się na linii końcowej. Dwójka zaczyna w bramkach i Trzeci w środku. Atakują razem bramki ustawione na końcu boiska. Mogą dowolnie rozegrać akcję, ale każdy Zawodnik musi, co najmniej raz dotknąć piłkę.

a) na czas,

b) w kształcie trójkąta.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Turning. Prowadzenie piłki po trójkącie.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Turning. Prowadzenie piłki po trójkącie.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Turning. Prowadzenie piłki po trójkącie.

Turning. Prowadzenie piłki po trójkącie. (10 mins)

3. Turning. Prowadzenie piłki po trójkącie.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing maze games. Gry w labiryncie: Podania.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing maze games. Gry w labiryncie: Podania.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing maze games. Gry w labiryncie: Podania.

Passing maze games. Gry w labiryncie: Podania. (15 mins)

4. Passing maze games. Gry w labiryncie. (10')

a) timed. Na czas,

b) 15''


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Zigzag.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Zigzag.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Zigzag.

Zigzag. (20 mins)

5. Zigzag.

Ustawiamy boisko i dzielimy je na części liniami. Najpierw robimy ćwiczenie bez piłki, żeby Zawodnicy przećwiczyli swoją technikę biegania i zawracania. Biegniemy dwa odcinki do przodu jedno do tyłu. Jak już Dzieci nauczą się dość dobrze wykonywać ćwiczenie można podzielić Drużynę na dwie grupy, w których poszczególni Zawodnicy mają zbliżony poziom i ćwiczenie można wykonać w formę wyścigu w dwójkach. Trzeba widocznie przekroczyć linię, żeby móc zawrócić.

Inne warianty:

-Wykonujemy ćwiczenie w formie sztafety. Na pierwszym pachołku ustawiamy piłkę, którą Dzieci muszą przeprowadzić i zatrzymać piłkę przy trzecim pachołku. Wracają bez piłki na drugi pachołek, na którym stoi piłka, którą trzeba przeprowadzić do czwartego pachołka. Zostawiają tam piłkę i cofają do trzeciego pachołka, którą przeprowadzają do piątego pachołka. Zatrzymują piłkę i biegną do Partnera, z którym muszą przybić "piątkę". Partner robi dokładnie to samo w drugą stronę. Pierwsza Drużyna, która skończy ćwiczenie w prawidłowy sposób wygrywa.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button