Football/Soccer Session (Moderate): Training 22 maart Dennis B en Louis

Club Logo

Edu-Club: TSM Academy

Louis Vermeulen (SA), Adult Member

Profile Summary

Louis Vermeulen (SA)
Name: Louis Vermeulen (SA)
City: Amersfoort
Country: Netherlands
Rank: Elite – 0 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): W-up, U moves

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): W-up, U moves
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): W-up, U moves

W-up, U moves

Vraag en laat spelers hun huiswerk voordoen! Rechts- en linksom draaien!

Spelers doen wat snel voetenwerk op de plaats.

Op het teken van de trainer, dribbelen de spelers in koppels naar elkaar toe en draaien om elkaar heen, vervolgens dribbelen ze terug naar de startlijn.

Op de plaats wordt weer wat snel voetenwerk gedaan.

Laat de spelers naar beide kanten draaien.

Variatie:

De speler moet altijd met de buitenste voet dribbelen t.o.v. zijn teamgenoot.

De speler moet altijd met de binnenste voet dribbelen t.o.v. zijn teamgenoot.

Bekijk de video.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro, U-moves

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro, U-moves
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro, U-moves

Intro, U-moves

Doel:

Intro1: Spelers dribbelen tegelijkertijd op, na het passeren van de eerste lijn met hoedjes, maken zij een U-move en versnellen terug naar de start lijn.

Volgende speler start op het teken van de trainer of wanneer de eerste speler terug is.

Intro2: Spelers dribbelen tegelijk op en komen op elkaar af en doen op het juiste moment de beweging (dus niet meer op de hoedjes letten.

Variatie: per groepje 1 bal, na de beweging speelt die speler de bal naar de wachtende speler.

Beweging Outside cut instappen:

1. Dribbel op met rechts

2. Doen alsof je schiet met rechts

3. Met buitenkant rechts de bal afkappen in tegen gestelde richting (1 meter voor je uit kappen)

4. Versnel met korte en snelle pasjes

5. Neem de bal met links mee (zodat je de bal met je andere been afschermt)

5. Versnellen door met bal

Beweging Inside Out in stappen:

1. Dribbel op met rechts

2. Doen alsof je schiet met rechts

3. Tegelijkertijd zet je je linkervoet aan de binnenkant van de bal

4. Met binnenkant rechts de bal afkappen in tegen gestelde richting

5. Versnel en dribbel met links


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Spel, U-moves

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Spel, U-moves
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Spel, U-moves

Spel, U-moves

Alle vier de spelers dribbelen tegelijkertijd op, na het passeren van de eerste lijn met hoedjes, maken zij een U-move en versnellen terug naar de start lijn.

Wie het eerst de lijn gepasseerd is winnaar.

U-moves zie programma ofwel aangegeven door de trainer.

Variatie: estafette; per groepje 1 bal, na de beweging speelt die speler de bal naar de wachtende speler. Groepje die als eerste de lijn passeert is winnaar.

Variatie: kaatsen met wachtende speler en afwerken


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Duel, U-moves

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Duel, U-moves
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Duel, U-moves

Duel, U-moves

Doel:

De trainer speelt de bal in, welke in het voordeel is van de groene speler.

De groene speler probeert te scoren en mag dit op een van de twee doeltjes aan een kant, het doeltje aan de zijde van de trainer/groep telt voor 2 punten.

De blauwe speler probeert de bal te veroveren en mag ook scoren op een van beide doeltjes.

Coachpunten:

Bal kort aan de voet, korte snelle beweging, bal rolt in de loop richting, versnelling na de beweging.

Opbouw/variatie:

De blauwe speler moet eerst achter groen langs.

Spelers moeten na een score het doeltje aan de andere kant aantikken, wie het eerst aantikt krijgt een punt.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Partij

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Partij
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Partij

Partij

Doel: Vrije partijvorm

Coachpunten: Alleen situatief coachen, niet te vaak stilleggen

Opbouw/Variatie: 4 vs 4 of 3vs3 met 1 neutrale man (evt.)

Er mag ingedribbeld en ingeschoten worden, als de bal maar stil ligt (ook bij corners).

16 x 12


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rolverdeling

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rolverdeling
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rolverdeling

Rolverdeling

Rolverdeling

W-up: Louis

Intro: Dennis

Spel: Louis

Duel: Dennis

Partij: Louis

Afsluiting/huiswerk: Dennis


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button