Football/Soccer Session (Moderate): 15.09.24 (Start Time: 2015-09-24 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing in two grids. Podania w dwóch polach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing in two grids. Podania w dwóch polach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing in two grids. Podania w dwóch polach.

Passing in two grids. Podania w dwóch polach. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) square 2 sides. Po kwadracie, 2 boki ćwiczymy,

b) falling start. Przewracający start 8x,

c) Passing in two grids. Podania w dwóch polach.

We set up two 20m squares. Players are divided into groups of five or six, with one ball in each group. From the moment, when the coach shouts change the Players who pass the ball sprint into the other square and carries on jogging. The last Player dribbles at speed with the ball. Ustawiamy dwa kwadraty o bokach 20m. Dzielimy Zawodników na grupy pięcio- i sześcioosobowe. Na każdą grupę jedna piłka. Od momentu komendy zmiana Zawodnicy po podaniu piłki wykonują sprint do drugiego kwadratu, gdzie dalej biegną w truchcie. Ostatni Zawodnik szybko przeprowadza piłkę.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Agility Y Drill. Bieg Y.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Agility Y Drill. Bieg Y.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Agility Y Drill. Bieg Y.

Agility Y Drill. Bieg Y. (15 mins)

2. Agility Y Drill. Bieg Y (15')

4x6 + 30'' rest between reps. 2' between sets.

Coach shows or says which cone to run to. Trener pokazuje lub mówi do którego pachołka biec.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2.

Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2. (10 mins)

3. Rondo 3v3+2 in corners. Dziadek 3v3+2 w rogach (10')

20m square. 4x2'

10 touches= 1 point

1 goal= 1 point


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass to attract. Podanie przyciągające.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass to attract. Podanie przyciągające.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass to attract. Podanie przyciągające.

Pass to attract. Podanie przyciągające. (45 mins)

4. Pass to attract. Podanie przyciągające (20')

10v10. Can change halves if. Można zmienić połówkę, jeśli:

- made 10 passes. Wymieni się 10 podań,

- RLB or CM dribbles over the halfway line. PLO lub ŚP przeprowadzi piłkę przez linię środkową,

- CM plays back to CB. ŚP zagra do ŚO


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button