Football/Soccer Session (Moderate): 21.03.26 (Start Time: 2021-03-26 17:45:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description

* Decide how and when our RLB are positioned, during the 1st and 2nd phases of attack. Decydujemy jak i kiedy PLO ustawiają się podczas wyprowadzenia piłki, podczas I i II fazy ataku (Kiedy na wysokości linii obrony? Kiedy niżej? Czy i kiedy do środka?).

* Defending when attacking (+1). Asekuracja ofensywna (+1).

Quick transitions and blocking the counter knowing when to drop, press or stop. Szybkie przejścia i blokowanie kontry wiedząc, kiedy cofamy, pressujemy lub zatrzymujemy.

Don't let them play through. Nie pozwalamy grać pomiędzy.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pre match passing drill. Przedmeczowe ćwiczenie z podaniem.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pre match passing drill. Przedmeczowe ćwiczenie z podaniem.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pre match passing drill. Przedmeczowe ćwiczenie z podaniem. Create Video:

Learning Objectives

Technical Technical
Passing, receiving and timing.

Pre match passing drill. Przedmeczowe ćwiczenie z podaniem. (20 mins)

1.  Match warm up with Pre match passing drill. Rozgrzewka meczowa i Przedmeczowe ćwiczenie z podaniem (15')

a) Raising temp. Podnoszenie temperatury 3-4'

b) Passing drill. Cwiczenie z podaniem 5'

c) Dynamic stretching. Rozciąganie dynamiczne 3'

d) Graleś 3'

2. Bottle or cone sprints. Starty butelka lub pachołek (5')

2x4x5m in 5 or 6.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 to 5v4 to 5v5 transition rondo. Dziadek 4v2 do 5v4 do 5v5 przejścia.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 to 5v4 to 5v5 transition rondo. Dziadek 4v2 do 5v4 do 5v5 przejścia.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 to 5v4 to 5v5 transition rondo. Dziadek 4v2 do 5v4 do 5v5 przejścia. Create Video:

Learning Objectives

Technical Tactical
Quick transitions and blocking the counter knowing when to drop, press or stop. Szybkie przejścia i blokowanie kontry wiedząc, kiedy cofamy, pressujemy lub zatrzymujemy.

4v2 to 5v4 to 5v5 transition rondo. Dziadek 4v2 do 5v4 do 5v5 przejścia. (15 mins)

3. 4v2 to 5v4 transition rondo. Dziadek 4v2 do 5v4 przejścia (15')

55x25m pitch.

- 4v2 in a 12x8m area 5 passes free, 5 passes 2 touch, then 1 touch. 4v2 i pierwsze 5 podań dowolna ilość kontaktów, 5 podań na 2k i potem bez przyjęcia. 

- When the Blues win the ball it's a 5v4 to big goal. Offside rule in place. Po odbiorze Niebiescy atakują dużą bramkę i jest 5v4. Gramy na spalone.

- If the Reds win the ball back, they score into one of the 3 small goals. Jeśli Czerwoni odbiorą piłkę strzelają co małych bramek.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Base. Baza.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Base. Baza.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Base. Baza. Create Video:

Learning Objectives

Technical Tactical
Don't let them play through. Nie pozwalamy grać pomiędzy.

Base. Baza. (40 mins)

4. Base. Baza (15')

Don't let them dribble through the 2 small coned goals or pass between the 18 yard line between 2 Defenders. Nie pozwalamy przeprowadzić piłkę przez małe bramki, ani podać pomiędzy Obrońcami.

5. Set pieces. SFG (20')

a) Corners. Rożne.

I Atak:

Z tyłu: Szczeny i Wasiel.

16: Erwin/Dorszu + Krachu.

Wchodzi: Dave, Jajo, Pyra, Lewy i Rutek.

I Obrona:

Z przodu: Dave, Jajo i Krachu.

Strefa: Lewy.

Słupek: Wasiel.

II Atak:

Z tyłu: Tomek i Kubiak.

16: Buła/Berbi + Gabi.

Wchodzi: Bolo, Pała, Gała, Pałi i Kola.

II Obrona:

Z przodu: Gabi, Kubiak i Berbi.

Strefa: Bolo.

Słupek: Tomek.

6. Zaliczenie techniczne (5')

In 3's

Żonglerka 3-2-1 and shot.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 4

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button