Football/Soccer Session (Moderate): 16.07.18 (Start Time: 2016-07-18 19:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change of attitude from defence to attack. Szybkie i agresywne przejście z obr do at

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change of attitude from defence to attack. Szybkie i agresywne przejście z obr do at
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change of attitude from defence to attack. Szybkie i agresywne przejście z obr do at

Quick aggresive change of attitude from defence to attack. Szybkie i agresywne przejście z obr do at (20 mins)

1. Matys

2. Quick aggresive change of attitude from defence to attack 11v11. Szybkie i agresywne przejście z obrony do ataku 11v11 (20')

2x8' +2' odpoczynku.

If a team wins the ball, they must pass or dribble ball out of the zone they win it in for 1 point. Every goal is 2 points. Drużyna, która odzyska piłkę musi podać lub wyprowadzić piłkę ze strefy i otrzymuja za to 1 punkt. Każda strzelona bramka 2 punkty.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Occupy the three channels. Zająć pozycje z przodu po przechwicie.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Occupy the three channels. Zająć pozycje z przodu po przechwicie.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Occupy the three channels. Zająć pozycje z przodu po przechwicie.

Occupy the three channels. Zająć pozycje z przodu po przechwicie. (10 mins)

3. Occupy the three channels. Zająć pozycje z przodu po przechwicie 5v4+3 (10')

10' work. Jog back after.

Blues 10 passes for 1 point. Reds have to win the ball back and play the ball into one of the Players in the zones. Each zone must be occupied for a point to count. Only 1 or 2 Attackers can occupy the zones and are predetermined. Niebiescy 10 podań 1 punkt. Czerwoni muszą odzyskać piłkę i podać do Partnera w strefach za polem, żeby punkt był zaliczony każda strefa musi być zajęta przez Zawodnika. Do stref może wbiec 1 lub 2 Napastników ustawionych poza kołem i ustalamy przed każdą akcją kto.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Take advantage of space behind the defence. Wykorzystać wolne pole za linią obrony 3v3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Take advantage of space behind the defence. Wykorzystać wolne pole za linią obrony 3v3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Take advantage of space behind the defence. Wykorzystać wolne pole za linią obrony 3v3

Take advantage of space behind the defence. Wykorzystać wolne pole za linią obrony 3v3 (35 mins)

4. Take advantage of space behind the defence. Wykorzystać wolne pole za linią obrony 3v3 (10') 2x2'+2'

Blues try to score or dribble accross 5y line behind the circle. Reds try to score into the 5y goals outside the circle. Each goal is worth 1 point. Niebiescy strzelają lub przeprowadzają piłkę za 5y linię między tyczkami. Czerwoni strzelają z koła do bramek 5y. Każda bramka za 1pkt.

5. 11v11 (25')

2x10'+2'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free Kicks. Rzuty wolne.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free Kicks. Rzuty wolne.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free Kicks. Rzuty wolne.

Free Kicks. Rzuty wolne. (10 mins)

5. Free Kicks. Rzuty wolne (15')

a) in defence. W obronie.

- in the opponents half catch the closest Players. Na połowie Przeciwnika łapiemy najbliższych Zawodników.

- around the half way line to the 30m mark high defensive line. W okolicah połowy i do 30m ustawiamy wyżej linie obrony (nie na "16")

b) in attack. W ataku

- in own half look for short option. Na swojej połowie szukamy krótszych opcji i ustawiamy się jak do wyprowadzenia


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free Kicks. Rzuty wolne.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free Kicks. Rzuty wolne.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free Kicks. Rzuty wolne.

Free Kicks. Rzuty wolne. (10 mins)

Near the 18 yard box. Koło "16"


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button