Football/Soccer Session (Moderate): 16.10.07 U14 (Start Time: 2016-10-07 15:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach.

Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach. (30 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (30')

b) acceleration ladder. Przyśpieszenie.

30/45/60/75cm

c) Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach

Two 20m grids are set up 10m away from each other. Players are divided into two teams and each play in their own grid. On the coaches signal they change grids, but in the middle zone perform a sprint, backwards run, shuffle, carioca, full turn, jumps, hops, jump to head, five steps and volley, sprint-stop-sprint. All the variations from the first exercise can be used. Dwa kwadraty o bokach 20m ustawiamy 10m od siebie. Dwa Zespoły grają w swoich kwadratach. Na sygnał Trenera zmieniają pola, ale w środkowej części wykonują sprint, bieg tyłem, bokiem, przeplatanka, obrót wokół własnej osi, skoki obunóż, skoki na jednej nodze, skok do głowy, pięć kroków i wolej lub sprint-stop-sprint. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.

d) Agility. Zwinność.

- Dot. Kropki

V 1-2-1-3-1 x6.

- Line scissor. Linie nożyce 2x4.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity 7v4. Jedność w ataku 7v4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity 7v4. Jedność w ataku 7v4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity 7v4. Jedność w ataku 7v4.

Offensive unity 7v4. Jedność w ataku 7v4. (20 mins)

2. Offensive unity 7v4. Jedność w ataku 7v4 (20')

2x8+2'

Pass to CF, who passes back into midfield zone (40x44y). Reds then play 4v4 in middle zone and try to play to an attacker in the defensive zone with a pass waist height. Then play goes on and they play 6v4 to the big goal. Podanie do Napastnik, który zgrywa piłkę do środkowej strefy (40x44y). Czerwoni grają 4v4 w tym polu i próbują podać piłkę do Napastników, który teraz są w polu obronnym. Podania zaliczamy na wysokość pasa. Potem gramy 6x4 na dużą bramkę.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Force to play long 5v5. Pressing 5v5.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Force to play long 5v5. Pressing 5v5.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Force to play long 5v5. Pressing 5v5.

Force to play long 5v5. Pressing 5v5. (45 mins)

4. Force to play long 5v5. Pressing 5v5 (10')

Important not to loose a 1v1 when pressing. Bardzo ważne nie przegrać pojedynku 1v1.

5. Force to play long 7v7. Pressing 7v7 (20')

a) 2x5' 3 passes to get out of half. Trzy podania, żeby wyjść z połowy.

6. Set peices. SFG (15')

a) free kick. Wolny.

b) corner. Rzut rożny.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button