Football/Soccer Session (Moderate): 20.05.27 U15 (Start Time: 2020-05-27 16:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2.

Learning Objectives

Technical Tactical
If we loose the ball, try and win it back ASAP. Jeśli tracimy piłkę jak najszybciej odzyskujemy.

Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2. (30 mins)

1. Rozgrzewka z Erwinkiem (20')

 

2. PF (10')

a) Ladder 1in

b) Reactive

 

3. Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2 (15')

Same as before with the same variantions. Tj. wcześniejszy dziadek z wariantami.

When Blues win ball 1 pass between each other and play into the other zone to make it a 4Bv2R. Niebiescy po odbiorze podają między sobą i zagrywają do drugiego pola i wtedy 4Nv2C.

 


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v3. Wyprowadzenie 6v3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v3. Wyprowadzenie 6v3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v3. Wyprowadzenie 6v3.

Playing out from the back 6v3. Wyprowadzenie 6v3. (15 mins)

4. Playing out from the back 6v3. Wyprowadzenie 6v3 (15')

One of the CB or CM can move into the middle. Jeden z ŚO lub ŚP może wejśc do środka.

10 passes=1point

Blues pass 3 times and win a point. Niebiescy odzyskując piłkę i wymieniając 3 podania dostają punkt.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Biuld up 1st phase GK+5v4 passes. Wyprowadzenie I faza Br+5v4 podania.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Biuld up 1st phase GK+5v4 passes. Wyprowadzenie I faza Br+5v4 podania.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Biuld up 1st phase GK+5v4 passes. Wyprowadzenie I faza Br+5v4 podania.

Biuld up 1st phase GK+5v4 passes. Wyprowadzenie I faza Br+5v4 podania. (10 mins)

5. Biuld up 1st phase GK+5v3 passes. Wyprowadzenie I faza Br+5v3 podania (10')

2x4'+1'

Reds get a point for scoring to the mini goals or pass 10 times. Make sure the CB drops and DM look for a pass to attract. Blues have 10s to score after winning the ball. Czerwoni otrzymują punkt za strzelenie do małej bramki lub po 10 podaniach. Zwrócić uwagę na to by zszedł do podania ŚO i żeby DP do trójkąta podchodził na zgranie. Niebiescy jak odbiorą mają 10s żeby strzelić

 

7. Gra (15')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 4v3 to 7v7. Wyprowadzenie piłki 4v3 do 7v7.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 4v3 to 7v7. Wyprowadzenie piłki 4v3 do 7v7.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 4v3 to 7v7. Wyprowadzenie piłki 4v3 do 7v7.

Playing out from the back 4v3 to 7v7. Wyprowadzenie piłki 4v3 do 7v7. (30 mins)

6. 6v6 (30')

60x35m

3x8'/2'

Playing out from the back 4v3 to 6v6. Wyprowadzenie piłki 4v2 do 6v6.

The 4 Players have to bring the ball past the centre circle or pass into a Red past the centre circle to make it a 6v6. "4" Zawodników musi wyprowadzić piłkę za kołem środkowy lub podać za tą liną do Czerwonego. Wtedy gramy 6v6 do końca akcji.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button