Football/Soccer Session (Moderate): 19.07.16 (Start Time: 2019-07-16 18:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 1. Rozgrzewka nr 1.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 1. Rozgrzewka nr 1.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 1. Rozgrzewka nr 1. Create Video:

Warm up 1. Rozgrzewka nr 1. (30 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (25')

a) Normal. Zwykła (3')

Jog to red cone choose a movement to the end and on the way back the same. The movement should include jogging; running forward, backwards and sideways; skipping; butt kicks; high knees; drop steps; carioca ect. as well as combinations. Trucht do czerwonego pachołka, ćwiczenie i powrót tak samo. Ćwiczenia obejmują trucht, bieg przodem, tyłem i bokiem; podskoki; piętowanie; kolano na bok i do tyłu; przeplatanka itd. jak i kombinacje.

b) Activation. Aktywizacja 2'

Plank. Deska 30''

Bridge. Wznosy bioder 12x

Press up position. Pozycja do pompki 30''

c) 4x30m

50/60/70/80%

d) Passing and receiving on the move. Podania i przyjęcia piłki w ruchu (5')

Players work in a 30x20m area. Whilst moving they randomly pass the ball to each other. After passing the ball, Players should sprint into space after a pass. Zawodnicy poruszają się po polu o wymiarach 30x20m. Poruszając się po polu powinni podawać do siebie piłki. Nie ma z góry ustalone pary. Po podaniu, Zawodnik powinien wybiec na wolne pole.

Variations. Inne Warianty:

- receive with the inside. Przyjęcie wew. częścią stopy,

- receive with the outside. Przyjęcie zew. częścią stopy,

- receive with the back foot side on. Przyjęcie tylną stopą bokiem,

- two touch. Na dwa kontakty,

- one touch. Bez przyjęcia,

- dribble at pace before passing. Szybkie prowadzenie piłki i podanie,

- receive ins, pass outs. Przyjęcie wew., podanie zew,

- receive outs, pass ins. Przyjęcie zew., podanie wew,

- Players call out, who they’re passing to before receiving the ball. Zawodnicy mówią komu podają przed przyjęciem piłki,

- receive and pass right foot only. Przyjęcie i podanie prawą nogą,

- receive and pass left foot only. Przyjęcie i podanie lewą nogą,

e) Agility. Zwinność (10')

- Dot F/B 6x

- 2F/1B/3F 4x

- 2F/1S/3F 6x


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 Quick change from attack to defence. 4v2 Szybkie przejście z ataku do obrony.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 Quick change from attack to defence. 4v2 Szybkie przejście z ataku do obrony.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 Quick change from attack to defence. 4v2 Szybkie przejście z ataku do obrony. Create Video:

4v2 Quick change from attack to defence. 4v2 Szybkie przejście z ataku do obrony. (30 mins)

3. Małe gry (60')

a) 4v2 Quick change from attack to defence. 4v2 Szybkie przejście z ataku do obrony

6x2'/3'

12x8m

- Blues get 1p for winning the ball, making 1 pass and then scoring into one of the goals. Niebiescy dostają punkt za odbiór piłki, wymiana 1 podania i strzał do jeden z małych bramek.

- Reds get 1 point for 10 passes or upon winning the ball back, after losing it and getting out of the area within 5s. Czerwoni otrzymują punkt, jeśli wymienią 10 podań lub po odzyskaniu piłki po odbiorze i wyjście z pola w ciągu 5s z piłką pod kontrolą.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 and 3v3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 and 3v3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 and 3v3. Create Video:

1v1 and 3v3. (40 mins)

b) 1v1 and 3v3

4x2'/3'

30x25m

- 1v1 and 3v3 at the same time. 1v1 i 3v3 w tym samym czasie.

- In the 3v3 goals can be scored 1st time or after a successful dribble. W grze 3v3 bramkę można strzelićbez przyjęcia lub po udanym dryblingu.

- In the 1v1 a goal can be scored after touching the ball 5 times. W grze 1v1 bramkę można strzelić bramkę po tym, jak się dotknie piłkę 5 razy.

3. Getting ready to press. Przygotowanie pressu (20')

- After initiating the press the team in possession gets 1p for making 3 passes. Po inicjacji pressu, Zespół w posiadaniu piłki otrzymuje 1p, jeśli wymieni 3 podania.

- After initiating the press the team pressing wins 1p for winning the ball before 3 passes. Po inicjacji pressu Zespół, który pressuje otrzymuje 1p, jeśli odzyska piłkę przed wymianą 3 podań.

- Goal is 2p. Bramki za 2p


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button