Football/Soccer Session (Moderate): 15.06.18 UKS12 (Start Time: 2015-06-18 10:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 w trzech polach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 w trzech polach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 w trzech polach.

5v5 w trzech polach. (40 mins)

1. MARC 11+

2. 5v5 w trzech polach.

Dzielimy boisko na trzy części, każdy o wymiarze 16x20m. W każdym polu ustawia się jeden Obrońca. Jeśli chodzi o Napastników po dwóch ustawia się w końcowych polach, a w środku ustawia się jeden. Gra zaczynam się w którymś z zewnętrznych polach, gdzie dwóch Napastników utrzymuje się przy piłce przeciwko jednemu Obrońcy. Nikt nie może wyjść z przypisanego pola. Dwójka Napastników z pierwszego pola próbuje podać piłkę do Partnera w środkowej strefie lub Partnerów w końcowej strefie, ale są mocno pilnowani przez Obrońcy w danej strefie.

Napastnicy mają sześć akcji i liczymy łączną ilość prawidłowych podań we wszystkich trzech strefach. Atak kończy się, kiedy:

- jeden z Obrońców dotknie piłkę trzy razy lub poda do swojego Partnera,

- piłkę wykopnie poza boiskiem Napastnik,

- Napastnik złamie przepisy.

Po każdym ataku, Obrońcy w końcowych strefach powinni być zmienieni przez Zawodnika czekającego za polem. Po sześciu atakach Napastnicy stają się Obrońcami i vice versa.

Inne warianty:

- W celu poprawienia gry 1v1 środkowego Pomocnika każda akcja musi przejść przez środkową strefę, czyli nie ma bezpośrednich podań z jednej strefy do drugiej. Jeśli są kłopoty z utrzymywaniem się przy piłce można grać tak, że zaliczamy punkt za przejście przez linię końcową.

- W celu nabywania doświadczenia związanego z długimi podaniami rezygnujemy z Zawodników w środkowej strefie boiska. Napastnicy próbują skutecznie wymieniać podania między sobą, a Obrońcy starają się piłkę przechwycić ucząc się bronić dość szerokie stosunkowo pole.

- Modyfikując ilość Zawodników oczywiście zwiększamy wymiary boiska.

Cele ćwiczenia:

- Nauka, kiedy podać krótko i kiedy daleko. Uczymy się, kiedy podać piłkę po ziemi, a kiedy podnieść piłkę.

- Wybór prawidłowego podania, czy krótkiego do Pomocnika w środkowej strefie, czy długiego do Napastnika w końcowej strefie.

- Poprawa techniki podania piłki i ukrywania Jego celu.

- Nauka komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

- Poprawa gry bez piłki.

- Nauka czytania gry.

- Skuteczne rozwiązywanie sytuacji 2v1.

Gry korygujące:

W momencie, kiedy Dzieci mają trudności z powyższą grą można przećwiczyć i poeksperymentować z uproszczonymi grami a i b.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 szybki atak.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 szybki atak.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 szybki atak.

5v5 szybki atak. (15 mins)

3. 5v5 szybki atak.

Dzielimy boisko do piłki nożnej 8v8 na trzy równe części, czyli po 25x60m. W centralnej części Drużyny czteroosobowe grają na utrzymanie. Po pięciu lub więcej podań można podać do Napastnika w końcowej strefie, który nie może strzelić dopóki nie poda piłkę do wbiegającego Partnera. Wszyscy Zawodnicy mogą wbiec w końcowe pole dopiero po tym, jak piłka przekroczy linię. Po dziesięciu akcjach (po pięć razy każdy Zespół zaczyna z piłka) wygrywa Drużyna, która strzeli najwięcej bramek.

Inne warianty:

- Wszyscy zaczynają w środkowej strefie i po trzech, a później pięciu podaniach dopiero można wejść w końcową strefę. Pozostałe zasady gry są takie same.

Cele ćwiczenia:

W ataku:

- Utrzymanie wysokiego poziomu koncentracji przez całą grę.

- Ciągła i dobra komunikacja i umiejętności współpracy. Zawodnik, który chce otrzymać podanie musi nawiązać kontakt wzrokowy z Podającym i dać Mu do zrozumienia, gdzie chce otrzymać podanie.

- Podnoszenie głowy podczas prowadzenia piłki; po przeanalizowaniu sytuacji na boisku i używając zdobytą dotychczas wiedzę wybieramy najbardziej efektywne podanie.

- Dać pierwszeństwo podaniom do przodu przed podaniami do boku lub tyłu.

- Myślenie, co należy zrobić z piłką przed jej otrzymaniem. Nie straci wtedy na płynności akcja.

- Szybkie przejście z ataku na obronę.

- Po otrzymaniu podania Napastnik przyjmując piłkę musi wziąć pod uwagę, gdzie jest Obrońca i bramka.

W obronie:

- Szybkie przejście z obrony na atak

- Utrudnianie możliwości podania prostopadłego przez ciągłe naciskanie Zawodników w posiadaniu piłki. Zmniejszy to czas i miejsce na takie podanie.

- Współpraca w obronie. Zawsze wziąć trzeba pod uwagę ustawienie drugiego Obrońcy przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności.

- Czytanie gry

- Nauka obserwacji sytuacji na boisku i to, co się dzieje w głębi wykorzystując widzenia peryferycznego przed podaniem piłki.

- Podający piłkę uczy się nawiązywać komunikacji wizualnej z Partnerem; podanie piłki, kiedy Partner jest gotowy.

- Być w stanie ukryć cel podania.

- Obrońca nie powinien pozwalać Napastnikom na przygotowanie sobie akcji.

- Nauka czytania gry.

Gry korygujące:

W momencie, kiedy Dzieci mają trudności z powyższą grą można przećwiczyć i poeksperymentować z uproszczonymi grami c i d.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Zdobywanie i bronienie bramek, plus kontratak.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Zdobywanie i bronienie bramek, plus kontratak.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Zdobywanie i bronienie bramek, plus kontratak.

Zdobywanie i bronienie bramek, plus kontratak. (15 mins)

4. Zdobywanie i bronienie bramek, plus kontratak (15')

Gra odbywa się na polu równym połowy boiska do gry 8v8, czyli 35-60m. Na jednej linii końcowej ustawiamy bramkę 5x2m i na drugiej dwie 5m bramki z pachołków. Do obu Zespołów pięcioosobowych dołączamy Bramkarza. Przed meczem odbywa się losowanie stron. Zasady gry takie same jak przy grze 7v7 lub 8v8. Czas trwania gry to 4x3’. Po każdej serii następuje zmiana stron.

Efektywne pytania:

Co wpływa na decyzję Zawodnika w danym momencie czy oddać strzał lub podać piłkę? Jest wiele czynników, które wpływają na tę decyzję. Np. odległość Zawodnika z piłką od bramki, kąt, ustawienie i zachowanie Zawodników blisko bramki, ustawienie Bramkarza i w końcu liczba, ustawienie i zachowanie Obrońców.

W momencie oddania strzału na bramkę, jakie zadania mają Obrońcy i Napastnicy blisko bramki? Każdy musi być przygotowany na rykoszet lub na to, że Bramkarz obroni piłkę i Zawodnicy muszą tak się ustawić, żeby ewentualnie wybić piłkę lub zdobyć bramkę w zależności czy jest Obrońcą czy Napastnikiem. Obrońcy muszą być gotowi do szybkiego przetworzenia danych w celu ustalenia czy można z takiej piłki wyprowadzić akcję czy należy wybić w kierunki linii bocznych.

Dlaczego Obrońcy strzelają w tej grze więcej bramek od Napastników atakujących jedną bramkę? Ma to związek z łatwością przejścia z ataku do obrony i vice versa. Obrońcy bronią jedną bramkę i łatwiej wrócić do obrony. Atakują również dwie bramki i po odzyskaniu piłki mają więcej opcji.

Jakie wskazówki można dać Napastnikom podczas rzutu rożnego?

- Piłkę zagrywamy do stref, gdzie Bramkarz i Obrońcy mają ciężko bronić.

- Im szybsze i płaskie wrzucenie piłki tym ciężej bronić.

- Napastnicy powinni być w ciągłym ruchu i powinni uwalniać się od Obrońców nie w linii prostej, lecz ruchem po łuku.

Jakie wskazówki można dać Obrońcom podczas rzutu rożnego?

- Nie stać za Napastnikiem. Stoimy na podobnej wysokości, ale zawsze bliżej bramki.

- Muszą widzieć jednocześnie Napastnika i piłkę.

- Nie czekać nie piłkę. Najlepiej zrobić ruch do niej w momencie, kiedy Obrońca jest pewien szybkości i trajektorii lotu piłki. Trzeba przewidywać, żeby wyprzedzić Napastnika.

- Nie zapominać o komunikacji z pozostałymi Partnerami.

Podajcie trzy podstawowe zasady dla rzutu z autu?

1.Im szybciej wykonamy, tym mniej czasu mają Obrońcy na ustawienie się.

2.Nie ryzykujemy podczas wykonywania autu na naszej połowie. Szukamy najpierw Partnera bez krycie z tyłu.

3.Na połowie Przeciwnika można podjąć lekkie ryzyko tym bardziej, że z autu nie ma spalonego.

Jakie wskazówki należy dać Obrońcom, kiedy Napastnicy dostają rzut wolny blisko bramki?

- Natychmiast po tym, jak Sędzia odgwiżdże rzut wolny, jeden z Obrońców ustawia się przy piłce. Zazwyczaj jest to najbliższy Zawodnik.

- Dajemy sobie wtedy czas na organizację obrony, czyli krycie Zawodników i/lub strefy. Zawsze należy patrzeć na piłkę i nie odwracać się.

Na co powinien zwrócić uwagę Zawodnik wykonujący rzut wolny? Powinien wykonać ją jak najszybciej zwłaszcza, gdy Partner jest niepilnowany, żeby zaskoczyć Obrońców. Ewentualnie robi to wolniej, ale musi wtedy dokładnie przestudiować każdą możliwą opcję podania, wrzucenie piłki lub strzału.

Cele ćwiczenia:

- Staramy się dostosować do celów ujętych w przeszłych grach uproszczonych 4v4.

- Wiedza jak grać efektywnie w okolicach pola karnego Przeciwnika.

- Bądź przygotowany na rykoszety lub na odbicia piłki przez Bramkarza.

- Wiedza jak skutecznie wykonać rzuty wolne; nabywanie doświadczenia w budowanie muru.

- Nabywanie doświadczenia przy rzutach rożnych.

- Nauka, w jaki sposób skutecznie się bronić i natychmiastowe przejście z obrony do ataku i vice versa.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button