Football/Soccer Session (Moderate): 15.03.30 U13 (Start Time: 2015-03-30 16:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dot Drills. Kropki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dot Drills. Kropki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dot Drills. Kropki.

Dot Drills. Kropki. (35 mins)

1. MARC 11+ (20')

2. Agility. Zwinność (15')

a) Dot Drills. Kropki x8

1-4-3-1-2-5 then 1-5-2-1-3-4 and sprint 10m 4x each. Każdy 4x

b) Square Line Drills. Kwadraty linie 2x4

- double foot side, back side back. Obunóż bokiem, powrot, bokiem, powrót 4x

- double foot forward, then back, side, then back, back, then back, side, then back. Obunóż powrót, bokiem, powrót, tyłem powrót, bokiem, powrót 4x


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przeprowadzenie piłki przez linię końcową.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przeprowadzenie piłki przez linię końcową.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przeprowadzenie piłki przez linię końcową.

Przeprowadzenie piłki przez linię końcową. (60 mins)

3. Przeprowadzenie piłki przez linię końcową (20')

Dwie Drużyny po czterech Zawodników grają w polu 25-35x30-40m. Celem gry jest przeprowadzenie piłki przez linię końcową Przeciwnika. Zawodnicy wykonują rzuty wolny i auty, co najmniej 5m od linii bramkowej. Gramy 3x3’.

-strzelisz? atakujesz dalej,

4. Game. Gra (40')

4. Technika (10')

a) przerzuty,

b) Barca combo.

5. Gra (20')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button