Football/Soccer Session (Moderate): 02.05.14 U13 session (Start Time: 2014-02-05 16:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technical warm up. Rozgrzewka techniczna.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technical warm up. Rozgrzewka techniczna.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technical warm up. Rozgrzewka techniczna.

Learning Objectives

Technical
Technical
As many contacts with the ball as possible. jak najczęstszy kontakt z piłką.
Technical
Tactical
Technical
Physical
Always on the jog. Zawsze w truchcie.
Technical
Psychological
Technical
Social

Technical warm up. Rozgrzewka techniczna. (15 mins)

1. Dribbling - outside of the area technical dribbling below. On the whistle dribble into area dribble in and out of the cones (10').

a) only R

b) only L

c) bells

d) high knees on the ball

e) pull backs

f) sideway rolls

g) Okocha

h) pull back and rolls.

2. Passing and receiving in 2s (5')

a) receive R instep, pass R instep

b) receive L instep, pass L instep

c) receive R instep, pass R outside of foot

d) receive L instep, pass L outside of foot

e) receive R outside, pass R instep

f) receive L outside, pass L instep.

1. Prowadzenie piłki - poza polem ćwiczenia, w polu krótkie prowadzenie przy nodze wraz ze slalomem (10').

a) tylko P

b) tylko L

c) moja twoja - przodem, tyłem, bokiem

d) skip na piłce

e) tyłem podeszwą

f) bokiem podeszwą

g) Okocha

h) do tyłu podeszwą do przodu prostym podbiciem.

2. Podania i przyjęcia (5')

a) przyjęcie P wew, podanie P wew

b) przyjęcie L wew, podanie L wew

c) przyjęcie P wew, podanie P zew

d) przyjęcie L wew, podanie L zew

e) przyjęcie P zew, podanie P wew

f) przyjęcie L zew, podanie L wew.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ball familiarity in 5s. Technika podanie w 5.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ball familiarity in 5s. Technika podanie w 5.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ball familiarity in 5s. Technika podanie w 5.

Learning Objectives

Technical
Technical
Think about your next move earlier. Myslimy przed przyjęciem piłki.
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Ball familiarity in 5s. Technika podanie w 5. (15 mins)

3. Passing and running in a different direction (5')

a) 2 touch

b) 1 touch.

4. Rondo 4v1 (10')

3. Podania i wybiegnięcie w innym kierunku (5')

a) na 2 kontakty

b) bez przyjęcia.

4. Dziadek (10').


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 to goal. 1v1 ze strzałem na bramkę.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 to goal. 1v1 ze strzałem na bramkę.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 to goal. 1v1 ze strzałem na bramkę.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Running away from the defender. Uciekamy od obrońcy.
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

1v1 to goal. 1v1 ze strzałem na bramkę. (10 mins)

5. 1v1 to goal (10').

5. 1v1 ze strzałem na bramkę (10').


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v2 waves. Fale 3v2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v2 waves. Fale 3v2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v2 waves. Fale 3v2.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Try and finish as quick as possible. Jak najszybsze zakończenie akcji.
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

3v2 waves. Fale 3v2. (35 mins)

6. Reds attack 3v2. After the attack, they leave the pitch and stand behind the "blue" goal. The 3rd blue goes on the pitch and its 3 blues v 2 greens ect (15')

7. 4v4 + GK (20').

6. Czerwoni atakują 3v2. Po akcji, schodzą za "niebieską" bramką. Trzeci niebieski zawodnik dołącza do kolegów i grają 3v2 przeciwko zielonych (15').

7. 4v4 + GK (20').


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button