Hockey Session (Under 18s): Rozegranie układu przewagi w PS

Club Logo

Edu-Club: Polish Hockey Association

Krzysztof Rachwalski, Adult Member

Profile Summary

Krzysztof Rachwalski
Name: Krzysztof Rachwalski
City: Poznań
Country: Poland
Rank: Elite – 6 points
Membership: Adult Member
Sport: Hockey
Hockey Session Plan Drill (Colour): 2v1 przy linii końcowej

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): 2v1 przy linii końcowej
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): 2v1 przy linii końcowej

2v1 przy linii końcowej (25 mins)

Założenia:

umiejętność rozegrania przewagi na małej przestrzeni (przy linii końcowej boiska), pozycjonowanie gry w PS, współdziałanie obrońca-bramkarz

Struktura:

Zawodnicy A i B ustawieni są na linii przerywanego półkola a obrońca C na linii ciągłej. Ćwiczenie rozpoczyna się od zagrania zawodnika ataku A do obrońcy C, który przekazują ją do napastnika B. Zawodnik B znajdujący się przy linii końcowej stara się wykreować sytuację bramkową. Drugi z napastników, w zależności od działania obrońcy szuka pozycji do otrzymania podania za lewą nogą (podanie 1) lub w przestrzeni między bramkarzem a obrońcą (podanie 2). Jeżeli akcja nie zostanie zakończona (bramka lub wyjście piłki za linię końcową) napastnicy ponownie starają się odzyskać piłkę (presja po stracie). Zadaniem obrońcy po przechwycie jest ochrona piłki i wyprowadzenie jej za linię przerywanego półkola.

Punkty kluczowe:

- ochrona nóg w PS

- presja po stracie

- umiejętnosci 3D

- dobitka po strzale

Modyfikacje:

- ta sama akcja w prawym sektorze PS


Hockey Session Plan Drill (Colour): 3v1 przy linii końcowej

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): 3v1 przy linii końcowej
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): 3v1 przy linii końcowej

3v1 przy linii końcowej (25 mins)

Struktura:

Sytuacja rozpoczyna się tak jak w ćwiczeniu 2v1. Trzeci z napastników "szuka" pozycji do otrzymania podania na tzw. długim słupku. Takie ustawienie w PS umożliwia bezpośrednie zagranie od zawodnika A spod linii końcowej pomiędzy obrońcą a bramkarzem.

Punkty kluczowe i modyfikacje: jak w ćwiczeniu 2v1.


Hockey Session Plan Drill (Colour): 3v2 przy linii końcowej

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): 3v2 przy linii końcowej
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): 3v2 przy linii końcowej

3v2 przy linii końcowej (25 mins)

Struktura: jak w ćwiczeniach 2v1 i 3v1.

Punkty kluczowe:

- jak w ćwiczeniach 2v1 i 3v1 + współdziałanie między obrońcami

Modyfikacje:

- zamiast drugiego obrońcy można wprowadzić bramkarza.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Shoot
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Carry
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Run

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button