Football/Soccer Session (Beginner): 15.02.11 Undywidualny UKS12 06. (Start Time: 2015-02-11 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Off the wall passing. Ściana.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Off the wall passing. Ściana.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Off the wall passing. Ściana.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Off the wall passing. Ściana. (15 mins)

1. 600 Touches

2. Off the wall passing

ins R, out L

ins L, out R

1. 600 Kontaktów

2. Ściana

wew P, zew P

wew L, zew L


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom

Learning Objectives

Technical
Technical
prowadzenie i kontrola piłki
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Slalom (10 mins)

3.Slalom (10')

a) dowolnie

b) tylko wew na 2 powrót na 1.

c) tylko zew na 2 powrót na 1.

d) podanie, zatrzymanie i przetaczanie

e) zew x2, wew x2

f) dowolnie


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Żonglerka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Żonglerka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Żonglerka.

Żonglerka. (10 mins)

4. Keepy ups. Żonglerka.

a) 1 bounce anywhere. Na kozioł dowolnie.

b) 1 bounce as above. Na kozioł jw.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling maze. Prowadzenie piłki w labiryncie.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling maze. Prowadzenie piłki w labiryncie.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling maze. Prowadzenie piłki w labiryncie.

Dribbling maze. Prowadzenie piłki w labiryncie. (15 mins)

5. Dribbling maze. Prowadzenie piłki w labiryncie. (10')

1st to dribble through all the goals and finish with ball under control where he started. Pierwszy, który przeprowadzi piłkę przez wszystkie bramki i wróci z piłką pod kontrolą tam, gdzie zaczął.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Zigzag.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Zigzag.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Zigzag.

Zigzag. (10 mins)

6. Zigzag.

Ustawiamy boisko i dzielimy je na części liniami. Najpierw robimy ćwiczenie bez piłki, żeby Zawodnicy przećwiczyli swoją technikę biegania i zawracania. Biegniemy dwa odcinki do przodu jedno do tyłu. Jak już Dzieci nauczą się dość dobrze wykonywać ćwiczenie można podzielić Drużynę na dwie grupy, w których poszczególni Zawodnicy mają zbliżony poziom i ćwiczenie można wykonać w formę wyścigu w dwójkach. Trzeba widocznie przekroczyć linię, żeby móc zawrócić.

Inne warianty:

-Wykonujemy ćwiczenie w formie sztafety. Na pierwszym pachołku ustawiamy piłkę, którą Dzieci muszą przeprowadzić i zatrzymać piłkę przy trzecim pachołku. Wracają bez piłki na drugi pachołek, na którym stoi piłka, którą trzeba przeprowadzić do czwartego pachołka. Zostawiają tam piłkę i cofają do trzeciego pachołka, którą przeprowadzają do piątego pachołka. Zatrzymują piłkę i biegną do Partnera, z którym muszą przybić "piątkę". Partner robi dokładnie to samo w drugą stronę. Pierwsza Drużyna, która skończy ćwiczenie w prawidłowy sposób wygrywa.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button