Football/Soccer Session (Moderate): 15.09.03 (Start Time: 2015-09-03 18:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids with coordination. Dwa Zespoły w dwóch polach z koordynacją.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids with coordination. Dwa Zespoły w dwóch polach z koordynacją.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids with coordination. Dwa Zespoły w dwóch polach z koordynacją.

Two Teams in two grids with coordination. Dwa Zespoły w dwóch polach z koordynacją. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) in pairs. Wiejska 20m w dwójkach 5'

b) zig zag 6x5m trucht powrót

- forward (2 after, 2 before). Przodem (2 za, 2 przed),

- sideways (1 L, 1R). Bokiem (1 L, 1 P),

- sideways (2 change legs). Bokiem (2 zmiana nóg).

c) Two Teams in two grids with coordination. Dwa Zespoły w dwóch polach z koordynacją.

Two 20m grids are set up 15m away from each other. Players are divided into two teams and each play in their own grid. On the coaches signal they change grids, but in the middle zone one team uses the ladder, the other ten hurdles 1m apart. All the variations from the first exercise can be used. Dwa kwadraty o bokach 20m ustawiamy 15m od siebie. Dwa Zespoły grają w swoich kwadratach. Na sygnał Trenera zmieniają pola. Jeden Zespół w środkowej części ćwiczy na drabinie, drugi Zespoł na dziesięciu płotkach ustawionych 1m od siebie. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): L Drill. Ćwiczenie L.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): L Drill. Ćwiczenie L.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): L Drill. Ćwiczenie L.

L Drill. Ćwiczenie L. (45 mins)

2. Agility. Zwinność (10')

L Drill. Ćwiczenie L.

2x3

3. Big Rondo. Duży Dziadek (10')

Hold hands and pair up in middle. Za ręce i dwójka w środku.

4. Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki (15')

Vs 2SC, 2CM and back 4. Przeciwko 2N, 2ŚP i 4 Obrońców.

5. Set Plays. Stałe Fragmenty (10')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button