Football/Soccer Session (Moderate): 15.02.23 U13. (Start Time: 2015-02-23 11:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Agility and jumping drill. Zwinność i skoczność.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Agility and jumping drill. Zwinność i skoczność.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Agility and jumping drill. Zwinność i skoczność.

Agility and jumping drill. Zwinność i skoczność. (35 mins)

1.MARC 11+ (20')

2. Agility and jumping drill. Zwinność i skoczność (15')

Jump L foot, R foot and 2 foot plus sprint. Skoki L, P i potem obunóż 3x4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v2 z kontratakiem.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v2 z kontratakiem.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v2 z kontratakiem.

3v2 z kontratakiem. (60 mins)

3. 3v2 z kontratakiem (30')

Ustawiamy trzy bramki. Dwie na liniach końcowych i jedna na środkowej linii. Na jednej połówce ustawia się dwóch Obrońców i na drugiej jeden, który jest gotowy otrzymać podanie od swoich Partnerów, jeśli odbiorą piłkę Napastnikom. Mogą zdobyć bramkę przeprowadzając piłkę przez swoją linię końcową. Napastnicy po stracie piłki mogą tylko przeszkadzać dwójkę Obrońców na połowie boiska. W momencie, kiedy piłka przekroczy środkową linię nie mogą przeszkadzać.

Atak kończy się, kiedy:

- Napastnicy strzelą bramkę przeprowadzając piłkę pod kontrolą za linią końcową,

- piłka opuści boisko,

- Obrońcy strzelą bramkę po przechwycie.

Po każdym ataku, jeden z dwójki Obrońców musi szybko przebiec na drugą połówkę, żeby pomóc Partnerowi bronić swojej bramki. Tworzy się, dzięki czemu znowu sytuacji 3v2. W momencie przerywania gry faulem poprzez Napastnika, Obrońcy wykonują rzut wolny. Drużyna, która nie wykonuje rzut wolny musi stanąć, co najmniej 3m od piłki. Czas gry to 4x3’ lub każda z Drużyn mają po 10 ataków.

Efektywne pytania:

Który z Napastników powinien mieć piłkę na początek ataku? Zależy od ustawienia trzech Obrońców. Na ogół powinien to być Środkowy Napastnik, ponieważ ma On najkrótszy dystans do pokonania, żeby zdobyć bramkę i ma lepsze opcje do podania piłki.

Jak powinien Środkowy Napastnik zapoczątkować atak, podaniem czy prowadzeniem piłki? Podanie na skrzydło od razu zwolni atak i da szansę Obrońcą na powrót. W momencie, kiedy Napastnik prowadzi piłkę w kierunku Obrońcy, ale lekko w lewą lub prawą stronę zmusza On Obrońcy, żeby opuścił środkową część boiska. Potem trzeba podać piłkę w drugą stronę boiska (bardziej odsłoniętą). Zawodnik otrzymujący takie podanie ustawiony jest bliżej bramki, żeby mieć lepszą pozycję do strzelenia bramki.

Kiedy jest najlepszy moment na podanie piłki? W momencie, kiedy Obrońca chce odebrać piłkę trzeba podać piłkę w linię biegu Partnera. Odpowiedni timing tego podania, czyli nie za szybko, nie za wolno uniemożliwi Przeciwnikowi na skuteczną obronę całej akcji.

Od czego zależy kierunek podania w sytuacji 3v2? Nie tylko zależy to od ustawienia i odległości Obrońców w stosunku do Napastników, ale również od sposobu ustawienia się Obrońców względem siebie (w linii czy jeden wyżej, drugi niżej?).

W sytuacji 2v1, w którym kierunku powinno podać się piłkę? Powinno podać się w linii biegu Partnera po tym jak Obrońca skupi się na Zawodnika z piłką. Partner Napastnika powinien otrzymać piłkę jak najdalej od Obrońcy i najlepiej przed Nim.

Jaki jest najbardziej efektywny sposób na rozwiązanie sytuacji 3v2? W momencie, kiedy zbliżamy się do Obrońców, Zawodnik z piłką powinien w sposób zdecydowany prowadzić piłkę na jednego z Nich. Trzeci Napastnik tworzy wtedy sytuację 2v1.

Co mogą zrobić Obrońcy, żeby nie stracić bramki? Powinni zrobić wszystko w swojej mocy, żeby zmusić Napastników do podania piłki na bok. W tym momencie następuje press Obrońcy najbliżej Zawodnika otrzymującego podania, a drugi asekuruje. Jeśli nie można pressować, Obrońcy powinni zwolnić akcję cofając się. Powinni próbować zmylić Napastników ruchami ciała w celu zmuszenia Ich do popełnienia błędu lub do tego, żeby podali między sobą piłkę, co z kolei zwalnia atak.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez Obrońców w sytuacji 2v3? Oprócz szybkiego ataku Zawodnika, która ma piłkę pod pełną kontrolą inny poważny błąd to ustawienie się Obrońców w jednej linii, ponieważ nikt nie asekuruje Zawodnika odbierającego piłkę. Podczas cofania się czekamy na idealny moment do odbioru.

4. Rondo 6v2+1. Dziadek 6v2+1 (10')

10x10m. Start with 2v1 in the middle. Each "3" 3' in the middle. zaczynamy 2v1 w środku. Każda "3" 3' w środku.

5. Game. Gra (20')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button