Football/Soccer Session (Moderate): 19.09.17 (Start Time: 2019-09-17 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7v6 2nd balls. 7v6 spady.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7v6 2nd balls. 7v6 spady.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7v6 2nd balls. 7v6 spady.

7v6 2nd balls. 7v6 spady. (55 mins)

1. MARC 11+ (20')

II poziom

2. Graleś (15')

a) Neuropobudzenie:

- dynamiczny dostawny 2x5ES,

- dynamiczny skrzyżny 2x5ES.

b) Skoki przez płotki:

- jednonóż ze stabilnym lądowaniem 3x4ES,

- jednonóż ciągłe 3x4ES.

c) Bieg ze zmianą kierunku 2x(6x (3x8yr))

3. 7v6 2nd balls. 7v6 spady (20')

3x4'30''/2'

2nd balls and supporting the attack. Nacisk na spady i wsparcie ataku.

- 3 Blue Defenders on the end line come onto the pitch in the 1st game, when one of the 3 Attackers touch the ball. In the next games the Defenders come into the pitch after the long ball. Trzech Niebieskich Obrońców na linii końcowej wchodzą na boisko w pierwszej grze, dopiero kiedy Jeden z 3 Napastników dotknie piłkę. W następnych grach Obrońcy wchodzą po dłuższej piłce.

- The long ball has to get into the last 3rd and then it makes it a 6v4. If the Blues win the ball they attack the other goal. Dłuższe podanie musi dotrzeć do ostatniego pola i gramy 6v4.

- Each goal is worth 1p plus the amount of Players past the 15m line. Każda bramka za 1p plus ilość Zawodników w polu 15m.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6v6+1 Occupy 2 zones. 6v6+1 bronienie 2 sąsiednich stref.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6v6+1 Occupy 2 zones. 6v6+1 bronienie 2 sąsiednich stref.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6v6+1 Occupy 2 zones. 6v6+1 bronienie 2 sąsiednich stref.

6v6+1 Occupy 2 zones. 6v6+1 bronienie 2 sąsiednich stref. (40 mins)

4. 6v6+1 Occupy 2 zones. 6v6+1 bronienie 2 sąsiednich stref (15')

5. Set pieces. SFG (15')

a) Free kick in defence retreat. Wolny w obronie z cofaniem się.

b) Free kick in attack with wall. Rzut wolny z murem.

6. Technical exercise. Zaliczenie techniczne (10')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Shaded Pitch Area

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button