Football/Soccer Session (Moderate): The Specific Warm Up. Główna część rozgrzewki.

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description

The main aim is to ensure that the brain and nervous system function more rapidly. Passing, receiving and controlling are all inter-related and should form the major part of the ball work. However it must be put in an environment which involves awareness of space time and other Players. Another element to take into consideration is a combination of technical and tactical work. Players need to practice dribbling, crossing, defensive and attacking headers, finishing, overlaps etc. and should be done in areas of the field where they would take place in the game. For example the RB should work with the RM near the touchline. Towards the end of this section of the warm up we should expect the action to be played at match speed. The coach must continually change this section of the warm up to make it interesting and challenging. This part of the warm up should take between 3-9 minutes.

 

Podstawowym zadaniem tej części rozgrzewki jest przyśpieszenie pracy mózgu I układu nerwowego. Podania i przyjęcia są ściśle ze sobą powiązane i powinny być integralną częścią pracy z piłką w tej części rozgrzewki, jednak powinien się odbywać w środowisku w skład, w który wchodzi świadomość czasu, przestrzeni i innych Zawodników. Innym elementem, na którym trzeba zwrócić uwagę to elementy techniczno-taktyczne. Zawodnicy w tej części powinni mieć do czynienia z prowadzeniem piłki, wrzuceniem piłki z bocznych sektorów, uderzeniem piłki głową w ataku i w obronie, wykończeniem akcji, obiegami itd. i powinno odbywać się w tych sektorach boiska, gdzie odbywa się podczas meczu. Dla przykładu PO powinien współpracować z PP blisko linii bocznej. Pod koniec tej części wysiłek powinien być zbliżony do meczowego. Trener powinien ciągle zmieniać tę część rozgrzewki, żeby był cały czas interesujący dla Zawodników i wymagający. Ta część rozgrzewki powinna trwać od 3-9 minut.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dwa pola podania i zmiana na znak Trenera.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dwa pola podania i zmiana na znak Trenera.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dwa pola podania i zmiana na znak Trenera.

Dwa pola podania i zmiana na znak Trenera. (10 mins)

8. Two Grids pass and change on coaches’ signal. Dwa pola podania i zmiana na znak Trenera.

Players play in two 25m squares, which are 20m apart. Players pass and move in one grid with four balls and on the coaches’ signal leave the balls, run out and around two cones 30m apart and into the other grid. Here they carry on passing with four balls. All the variations from the first exercise can be used. Zawodnicy grają w dwóch polach o wymiarach 25x25m w odległości 20m od siebie. Podają i przyjmują cztery piłki w ruchu i na sygnał Trenera wybiegają z pola, obiegają dwa pachołki ustawionych w odległości 30m od siebie i wbiegają do drugiego pola. Tam nadal podają między sobą cztery piłki. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.

 

Variation. Inny wariant:

Players can operate in two groups in different grids. Zawodnicy w dwóch grupach grają w różnych polach.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two grids together. Dwa pola razem.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two grids together. Dwa pola razem.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two grids together. Dwa pola razem.

Two grids together. Dwa pola razem. (10 mins)

9. Two grids together. Dwa pola razem.

Two Teams play in two 20m squares, which are joined together. On the coaches signal they change square, but before they pass a ball they have to run round the end cones. All previous variations can be used. Dwa Zespoły grają w dwóch przyległych kwadratach o bokach 20m. Na sygnał Trenera zmieniają kwadrat, ale zanim mogą podać piłkę muszą obiec końcowe pachołki. Inne warianty z poprzednich ćwiczeń można tu zastosować.

 

Variation. Inny wariant:

Players run round the end cones of their own square and then into the other grid. Zawodnicy obiegają końcowe pachołki ze swojego pola i dopiero wbiegają do drugiego kwadratu.

 


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach.

Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach. (10 mins)

10. Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach

Two 20m grids are set up 10m away from each other. Players are divided into two teams and each play in their own grid. On the coaches signal they change grids, but in the middle zone perform a sprint, backwards run, shuffle, carioca, full turn, jumps, hops, jump to head, five steps and volley, sprint-stop-sprint. All the variations from the first exercise can be used. Dwa kwadraty o bokach 20m ustawiamy 10m od siebie. Dwa Zespoły grają w swoich kwadratach. Na sygnał Trenera zmieniają pola, ale w środkowej części wykonują sprint, bieg tyłem, bokiem, przeplatanka, obrót wokół własnej osi, skoki obunóż, skoki na jednej nodze, skok do głowy, pięć kroków i wolej lub sprint-stop-sprint. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids with coordination. Dwa Zespoły w dwóch polach z koordynacją.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids with coordination. Dwa Zespoły w dwóch polach z koordynacją.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids with coordination. Dwa Zespoły w dwóch polach z koordynacją.

Two Teams in two grids with coordination. Dwa Zespoły w dwóch polach z koordynacją. (10 mins)

11. Two Teams in two grids with coordination. Dwa Zespoły w dwóch polach z koordynacją.

Two 20m grids are set up 15m away from each other. Players are divided into two teams and each play in their own grid. On the coaches signal they change grids, but in the middle zone one team uses the ladder, the other ten hurdles 1m apart. All the variations from the first exercise can be used. Dwa kwadraty o bokach 20m ustawiamy 15m od siebie. Dwa Zespoły grają w swoich kwadratach. Na sygnał Trenera zmieniają pola. Jeden Zespół w środkowej części ćwiczy na drabinie, drugi Zespoł na dziesięciu płotkach ustawionych 1m od siebie. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 10v4 keep ball. 10v4 na utrzymanie.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 10v4 keep ball. 10v4 na utrzymanie.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 10v4 keep ball. 10v4 na utrzymanie.

10v4 keep ball. 10v4 na utrzymanie. (10 mins)

12. 10v4 keep ball. 10v4 na utrzymanie.

In a 30x20m grid with eight cones 10 Attacker play two touch against 4 Defenders. After passing the ball he has to run round one of the cones on the outside. The Defenders defend 3 minutes. The Attackers can play one or three touches as a variation. W polu 30x20m z ośmioma pachołkami 10 Napastników grają na dwa kontakty przeciwko 4 Obrońcom. Po podaniu Napastnik musi obiec pachołek za polem. Obrońcy bronią 3 minuty. Napastnicy, jako wariant mogą grać na jeden lub trzy kontakty.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free passing and receiving. Dowolne podania i przyjęcia.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free passing and receiving. Dowolne podania i przyjęcia.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free passing and receiving. Dowolne podania i przyjęcia.

Free passing and receiving. Dowolne podania i przyjęcia. (10 mins)

13. Free passing and receiving. Dowolne podania i przyjęcia.

Players form groups of three pass and move over a quarter of a pitch (55x35m) using different techniques and filling space. They gradually spread out more so that passes are longer and quicker. Zespoły trzyosobowe grają między sobą na ćwiartce boiska (55x35m) używając różnych technik przyjęcia i podania, starając się wypełnić przestrzeń. Stopniowo zwiększają między sobą przestrzeń, żeby pozwolić sobie na dłuższe i szybsze podania.

Variations. Inne warianty:

- one Player plays wall passes with both members of your Team for a minute, then change. Jeden Zawodnik gra „z klepki” z Partnerami z Zespołu przez minutę,

- perform a takeover. Wymieniają się piłką podczas prowadzenia,

- wall pass with one Player, then pass into space to the other. Podanie bez przyjęcia z jednym Zawodnikiem, potem podanie na wolne pole do drugiego,

- short, short, then a long pass over 15m to the other teammate and repeat. Krótka, krótka, długie podanie ponad 15m do wolnego Zawodnika I powtarzamy.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing over various distances and touches. Podania różne odległości i ilości kontaktów.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing over various distances and touches. Podania różne odległości i ilości kontaktów.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing over various distances and touches. Podania różne odległości i ilości kontaktów.

Passing over various distances and touches. Podania różne odległości i ilości kontaktów. (10 mins)

14. Passing over various distances and touches. Podania różne odległości i ilości kontaktów

In pairs Players pass and move on half a pitch (55x65m). The Coach signals how far away they should be from 2-30m and how many touches they should use. W parach Zawodnicy poruszają się po całej połówce (55x65m). Trener mówi w jakiej odległości powinni znaleźć się od siebie (od 2-30m) i na ile kontaktów grają.

 

Variations. Inne warianty:

- perform a takeover. Dobiegają na sygnał Trenera I przekazują sobie piłkę,

- Player A passes to Player B, who receives on the half turn and sprints away with the ball. Zawodnik A podaje do Zawodnika B, który przyjmuje piłkę i obraca się z piłką ucieka kilka kroków sprintem,

- 1v1 20s,


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button