Hockey Session (Under 14s): Doskonalenie strzałów FH i BH

Club Logo

Edu-Club: Polish Hockey Association

Mateusz Grochal, Adult Member

Profile Summary

Mateusz Grochal
Name: Mateusz Grochal
City: Poznań
Country: Poland
Rank: Elite – 6 points
Membership: Adult Member
Sport: Hockey

Description

Trening mający na celu doskonalenie szybkiego oddania strzału zarówno z FH jak i BH. W każdym ćwiczeniu isotne jest przygotowanie pozycji do oddania strzału jak również dynamiczne wykonanie samego zagrania.

Cwiczenie 2 i 3 może być wykonywane jednocześnie.


Hockey Session Plan Drill (Colour): Wykorzytanie nowego długiego rogu

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Wykorzytanie nowego długiego rogu
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Wykorzytanie nowego długiego rogu

Wykorzytanie nowego długiego rogu (20 mins)

Cel: Wykorzystanie "nowego długiego rogu"

Założenia: Zawodnik B startuje z niebieskiego słupka ustawionego w głębi półkola i daje sygnał do podania. Zawodnik A zagrywa odchodzącą piłkę z linii 22m w kierunku półkola po czym B startuje do piłki, i ma za zadanie opanować ją jednym kontaktem ( miękkim przyjęciem) przed linią półkola po czym następnym kontaktem oddaje szybki strzął na bramkę ( z lewej strony backhand, z prawej forehand). Po oddanym strzale zawodnik B udaje się na linię 22m w celu podania kolejnej piłki.

Punkty kluczowe:

1. Dynamiczne wyjscie do piłki( na V), mające na celu zgubienie kryjącego obrońcy na 2-3 metrach

2. Miekkie przyjęcie jednocześnie jest przygotowaniem pozycji do oddania strzału.

Kombinacje:

Z prawej strony zawodnik przyjmuje piłkę frontalnie forehandem, tak aby ustawić ją sobie jednym kontaktem do strzału.

Zawodnicy po oddaniu strzału nie kierują się na linię 22m lecz na zamknięcie długiego słupka w zaznaczonych na fioletowo strefach. Przy zamykaniu słupka staramy się zachować niską pozycję, nie za blisko słupka(na dystans kija).


Hockey Session Plan Drill (Colour): Strzał FH - guard pass

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Strzał FH - guard pass
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Strzał FH - guard pass

Strzał FH - guard pass (20 mins)

Cel: Doskonalenie strzału z forehandu - szybkie wznowienie

Założenia: Zawodnik A zaczyna z piłką, którą prowadzi wzdłuż lini półkola, po czym mniej wiecej po przejechanych 5-6 metrach zostawia ją forahandem obok lewej stopy (guard pass) dla nabiegającego zawodnika B. Ten opanowuje ją forehandem i kieruje się do półkola, po czym po przekroczeniu lini półkola oddaje szybki niesygnalizowany strzał.

Zawodnik A po podaniu zajmuje pozycje zawodnika B.

Punkty kluczowe:

1. Podanie od A do B ma być płynne. Piłka nie ma być zostawiona bez opieki.

2. Szybkie oddanie strzału na bramkę zaraz po przekroczeniu lini półkola. Zwracamy uwagę na szybki, krótki zamach.


Hockey Session Plan Drill (Colour): Strzał BH -  podanie 90'

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Strzał BH -  podanie 90'
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Strzał BH -  podanie 90'

Strzał BH - podanie 90' (20 mins)

Cel: Wjazd z prawej strony- podanie 90' - szybki strzał z backhandu

Założenia: Zawodnik A podaje piłkę do wbiegającego wzdłuż lini zawodnika B, który w biegu opanowauje piłkę i kontynuuje prowadzenie po łuku w kierunku półkola. W tym czasie gdy zawodnik B przekracza linię półkola, zawodnik C zbiega z lini na podanie 90' ( jak na rysunku). Gdy B znajdzie się w miejscu z którego startował C, zagrwa do niego piłkę, a ten przyjęciem przez oś ciała( plecami do bramki) przygotowuje strzał z backhandu.

Po oddaniu strzału C przechodzi na miejsce A, natomiast A na miejsce B.

Punkty kluczowe:

1. Wszystkie podania wykonane w tempo, tak aby zawodnik przyjmujący nie stał w miejscu.

2. Podanie 90' dokładnie dograne na forehand, tak aby ułatwić C zajęcie pozycji do strzału.

3. Moment zbiegnięca C z lini, wystarcząco wcześnie aby uniknąć zastawiania.

Kombinacje:

Zawodnik C po przyjęciu przez oś ciała może zamarkować backhand, a następnie odkręcić i oddać strzał z forahandu z trudniejszej pozycji.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Shaded Pitch Area
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Shoot
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Carry
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Carry
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Run
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Run

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button