Football/Soccer Session (Moderate): Podania w czwórce w linii - cz. 1

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1 Create Video:

Ćwiczenie 1

Czwórka zawodników z podziałem na zewnętrznych i środkowych ustawiona jest w linii; odległość pomiędzy zawodnikami około 10 metrów. Piłki posiadają zawodnicy zewnętrzni. Równocześnie wykonują podanie /1/ piłki na wprost do partnerów środkowych i wybiegają na pozycję w prawo /2/. Po otrzymaniu podania zwrotnego /3/ od środkowego wykonują kolejne /4/, tym razem do wybiegającego /5/ w ich kierunku /w lewo/ drugiego z partnerów środkowych. Środkowi po przyjęciu piłki z półobrotem prowadzą ją /6/ na miejsce partnerów zewnętrznych, a na ich miejsce wbiegają podający piłke zawodnicy zewnętrzni.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button