Football/Soccer Session (Moderate): 16.02.26 (Start Time: 2016-02-26 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 10v2, 2v2, 3v3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 10v2, 2v2, 3v3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 10v2, 2v2, 3v3. Create Video:

10v2, 2v2, 3v3. (55 mins)

1. Warm up and agility Matys. Rozgrzewka i zwinność Matys (30')

2. Gry SI (25')

10v2/ 3v3/ 10v2/ 2v2/ 10v2/3v3/ 10v2/ 3v3/ 10v2/ 2v2/ 10v2/ 3v3

10v2- 45/15" rest. 10 Players with balls and 2 w/o who play tag (six 2's one Red one Blue). After catching a Player they take their ball. The 10 Players with the ball try to score by dribbling through one of the three 6m goals and out of the pitch. 10 Zawodników z piłkami i dwójka bez, którzy gonią (sześć dwójek 1 czerwony, 1 niebieski). Po klepnięciu zabierają piłkę i uciekają). Zdobywają punkt przeprowadzając piłkę przez jedną z trzech 6m bramek. Muszą przeprowadzić piłkę przez bramkę i przeprowadzić za linią końcową dopiero wtedy zdobywają punkt.

2v2- 90"/45" rest. Dribble across or pass through one of the two line goals. Przeprowadzić lub podać piłkę przez jedno z dwóch bramek,

3v3- 2'/1' rest. Dribble across x1; pass through x1; free x2. Na przeprowadzenie piłki x1; podanie przez bramkę x1; dowolnie 2x.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Occupy by anticipation the priveleged finishing zones. Zajmowanie właściwych miejsc w 16

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Occupy by anticipation the priveleged finishing zones. Zajmowanie właściwych miejsc w 16
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Occupy by anticipation the priveleged finishing zones. Zajmowanie właściwych miejsc w 16 Create Video:

Occupy by anticipation the priveleged finishing zones. Zajmowanie właściwych miejsc w 16 (35 mins)

3. Occupy by anticipation the priveleged finishing zones. Zajmowanie właściwych miejsc w "16" (20')

4. Set Plays. Stałe Fragmenty (15')

w obronie

a) auty,

b) wolne,

c) rożne.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button