Football/Soccer Session (Moderate): 15.01.28 UKS12 Indywidualny 06 (Start Time: 2015-01-28 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick feet and passing.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick feet and passing.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick feet and passing.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Quick feet and passing. (15 mins)

1. Rozgrzewka z piłką i 600T. (5')

2. Quick feet and passing. Szybkie nogi i podanie. (10')

a) RR ins, LL ins. PP zew, LL zew.

b) RL ins, LF ins. PL wew, LP zew.

c) PP ins, LL ins. PP wew, LL wew.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Linie równoległe.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Linie równoległe.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Linie równoległe.

Linie równoległe. (20 mins)

3. Parallel lines. Linie równoległe. (10')

10x

a) ins. Wew.

b) out. Zew.

c) sole. Podeszwa.

d) free. Dowolnie.

4. Żonglerka. (10')

a) lepszą na 1 kozioł

b) lepsza x2 i na kozioł.

c) gorsza na 1 kozioł.

d) gorsza x2, kozioł, x1 i kozioł.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom

Learning Objectives

Technical
Technical
prowadzenie i kontrola piłki
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Slalom (10 mins)

5. Slalom (10')

a) dowolnie.

b) wew na 2.

c) wew na 1.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Król.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Król.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Król.

Król. (10 mins)

6. Król (10')

Dzieci dobierają się w trójkach. Używamy bramek typu orlik (5x2m). Każdy Zawodnik ma na początek 5 punktów. Najstarszy lub największy wchodzi najpierw do bramki i pozostała dwójka strzela z odległości 10m. Przy każdej straconej bramki odbieramy punkt Zawodnikowi, który stoi na bramce. Jeśli Napastnik nie strzeli bramkę zmienia się miejscami z Bramkarzem. Zawodnik wygrywa, kiedy pozostali Zawodnicy nie mają już punktów.

Inne warianty:

Wskaż Dzieciom, jaką technikę i którą nogę muszą użyć przy strzałach.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button