Football/Soccer Session (Moderate): Dve dvojice vo štvorci - 3

Profile Summary

Peter Minarik
Name: Peter Minarik
City: Stara Tura
Country: Slovakia
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3a

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3a
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3a

Dve dvojice vo štvorci - 3a

Dvojica č.1 - hráč A1 a A2

Dvojica č.2 - hráč B1 a B2

 

Základné rozostavenie hráčov:

A1 – méta K1 + lopta

A2 – méta K2

B1 – v strede štvorca

B2 – medzi métami K3 a K4

 

- Hráč A1 stojaci pri méte K1 prihráva (1) hráčovi A2 pri méte K2

- Hráč A2 prihráva (2) späť hráčovi A1

- Súčasne s prihrávkou (2) hráč B1 stojaci v strede štvorca odbieha (2a) do priestoru medzi métami K2-K4 a hráč B2 stojaci medzi métami K3-K4 odbieha (2b) na métu K3

- Hráč A1 z méty K1 prihráva (3) hráčovi B1 do priestoru medz métami K2-K4

- Hráč B1 prihráva (4) hráčovi A2 na métu K2

- Hráč A2 prihráva (5) hráčovi B2 na métu K3


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3b

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3b
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3b

Dve dvojice vo štvorci - 3b

Súčasne s prihrávkou (5) hráč B1 odbieha (5a) na métu K4, hráč A1 odbieha (5b) do priestoru medzi métami K1-K3 a hráč A2 odbieha (5c) z méty K2 do priestoru medzi métami K1-K2

- Hráč B2 prihráva (6) hráčovi A1

- Hráč A1 prihráva (7) hráčovi B1 na métu K4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3c

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3c
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3c

Dve dvojice vo štvorci - 3c

- Súčasne s prihrávkou (7) hráč A1 odbieha (7a) do stredu štvorca

- Hráč B1 pri méte K4 prihráva (8) hráčovi A1 do stredu štvorca

- Hráč A1 prihráva (9) zo stredu štvorca hráčovi B2 na métu K3


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3d

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3d
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3d

Dve dvojice vo štvorci - 3d

- Hráč B2 stojaci pri méte K3 prihráva (10) hráčovi B1 pri méte K4

- Hráč B1 prihráva (11) späť hráčovi B2

- Súčasne s prihrávkou (11) hráč A1 stojaci v strede štvorca odbieha (11a) do priestoru medzi métami K2-K4 a hráč A2 stojaci medzi métami K1-K2 odbieha (11b) na métu K1

- Hráč B2 z méty K3 prihráva (12) hráčovi A1 do priestoru medz métami K2-K4

- Hráč A1 prihráva (13) hráčovi B1 na métu K4

- Hráč B1 prihráva (14) hráčovi A2 na métu K1


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3e

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3e
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3e

Dve dvojice vo štvorci - 3e

Súčasne s prihrávkou (14) hráč A1 odbieha (14a) na métu K2, hráč B2 odbieha (14b) do priestoru medzi métami K1-K3 a hráč B1 odbieha (14c) z méty K4 do priestoru medzi métami K3-K4

- Hráč A2 prihráva (15) hráčovi B2

- Hráč B2 prihráva (16) hráčovi A1 na métu K2


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3f

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3f
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3f

Dve dvojice vo štvorci - 3f

- Súčasne s prihrávkou (16) hráč B2 odbieha (16a) do stredu štvorca

- Hráč A1 pri méte K2 prihráva (17) hráčovi B2 do stredu štvorca

- Hráč B2 prihráva (18) zo stredu štvorca hráčovi A2 na métu K1


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3g

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3g
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 3g

Dve dvojice vo štvorci - 3g

- Hráč A2 stojaci pri méte K1 prihráva (19) hráčovi A1 pri méte K2

- Hráč A1 prihráva (20) späť hráčovi A2

- Súčasne s prihrávkou (20) hráč B2 stojaci v strede štvorca odbieha (20a) do priestoru medzi métami K2-K4 a hráč B1 stojaci medzi métami K3-K4 odbieha (20b) na métu K3

- Hráč A2 z méty K1 prihráva (21) hráčovi B2 do priestoru medz métami K2-K4

- Hráč B2 prihráva (22) hráčovi A1 na métu K2

- Hráč A1 prihráva (23) hráčovi B1 na métu K3


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button