Football/Soccer Session (Moderate): 1-4-3-3; Rozgrzewka w ustawieniu formacyjnym.

Club Logo

Reseller-Club: Stal Mielec

Mariusz Łuc, Adult Member

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 1 / wariant 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 1 / wariant 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 1 / wariant 1

Część 1 / wariant 1

Na przedłużonej połowie boiska rozkładamy talerzyki w ustawieniu formacyjnym 1-4-3-3. Przy każdym talerzyku stoi po dwóch zawodników w odmiennych kolorach koszulek. Na sygnał trenera wszyscy zawodnicy określonego koloru /np. jako pierwsi niebiescy/ w truchcie zmieniają swoje pozycje do innego talerzyka wykonując dodatkowo ćwiczenia koordynacji ruchowej. Każdy z zawodników wybiera dowolny kierunek zmiany pozycji przy założeniu, że przy danym talerzyku może znajdować sie tylko jeden zawodnik danego koloru koszulki. Zmiany pozycji wykonywane są na przemian w dwóch zespołach. Ćwiczenie wymusza na zawodnikach dobrą orientację i ciągłą obserwację pozostałych partnerów.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 1 / wariant 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 1 / wariant 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 1 / wariant 2

Część 1 / wariant 2

Na przedłużonej połowie boiska rozkładamy talerzyki w ustawieniu formacyjnym 1-4-3-3. Przy każdym talerzyku stoi po dwóch zawodników w odmiennych kolorach koszulek. Przy pięciu z nich jako pierwsi ustawieni są zawodnicy niebiescy, a przy pięciu pozostalych czerwoni. Na sygnał trenera pierwsi zawodnicy z każdego talerzyka zmieniają swoje pozycje w truchcie z wykonaniem ćwiczenia koordynacji ruchowej ustawiając sie na miejscu partnera tego samego koloru /zmiana; czerwony na miejsce czerwonego itp./. W momenice dobiegnięcia do partnera rozpoczyna on swoje powtórzenie ze zmianą pozycji. Ćwiczenie wymusza na zawodnikach dobrą orientację i szybkie podejmowanie podejmowanie decyzji związanych z kierunkiem wykonywanej zmiany pozycji.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 2

Część 2

Ustawienie zawodników i zasady jak w części 1. W części drugiej zawodnicy zamiast ćwiczeń koordynacji ruchowej w truchcie wykonują prowadzenie piłki podanym przez trenera sposobem.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 3

Część 3

Na przedłużonej połowie boiska rozkładamy talerzyki w ustawieniu formacyjnym 1-4-3-3. Przy każdym z nich stoi po dwóch zawodników. Pierwsi z nich posiadają piłkę. Na sygnał trenera wywołują imię danego zawodnika i wykonują w jego kierunku podanie piłki po podłożu. Po podaniu wykonują zmianę pozycji w truchcie za podaną piłką. Ćwiczenie wymusza na zawodnikach dobrą orientację i szybkie podejmowanie decyzji związanych z kierunkiem wykonania podania piłki /nie można wykonać dwóch podań piłki równocześnie do jednego zawodnika/.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button