Football/Soccer Session (Moderate): 15.02.24 UKS12 Indywidualny 02. (Start Time: 2015-02-24 09:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom

Learning Objectives

Technical
Technical
prowadzenie i kontrola piłki
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Slalom (10 mins)

1.Slalom (10')

a) dowolnie x3

b) tylko wew dowolnie, na 2L i 1P i 2P i 1L x3

c) tylko zew dowolnie, na 2L i 1P i 2P i 1L x3


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Close control. Bliskie podania.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Close control. Bliskie podania.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Close control. Bliskie podania.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Face forwards. Twarzą w kierunku biegu.
Technical
Psychological
Technical
Social

Close control. Bliskie podania. (10 mins)

2. Close control (10')

a) insides. Wew.

b) outsides. Zew.

c) ins-out. Wew-zew.

d) half volleys. Pół wolej

e) volleys. Wolej.

f) L thigh, R volley. L udo, P wolej.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Scoop and drag back.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Scoop and drag back.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Scoop and drag back.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Scoop and drag back. (10 mins)

3. Scoop and drag back (10')

side on, drag back x 2, pass and run onto. Bokiem, tyłem podeszwa x 3, podanie i obieg.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass and receive. Podania i przyjęcia.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass and receive. Podania i przyjęcia.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass and receive. Podania i przyjęcia.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Pass and receive. Podania i przyjęcia. (10 mins)

4. Pass and receive. Podania i przyjęcia.

Player A shouts a number 1-4 and Player B has to control the ball to that cone. Zawodnik A mówi nr od 1-4 i Zawodnik B przymuje piłkę na ten pachołek.

a) R. P 10x

b) L. L 10x


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling maze. Prowadzenie piłki w labiryncie.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling maze. Prowadzenie piłki w labiryncie.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling maze. Prowadzenie piłki w labiryncie.

Dribbling maze. Prowadzenie piłki w labiryncie. (15 mins)

5. Dribbling maze. Prowadzenie piłki w labiryncie. (15')

1st to dribble through all the goals and finish with ball under control where he started. Pierwszy, który przeprowadzi piłkę przez wszystkie bramki i wróci z piłką pod kontrolą tam, gdzie zaczął.

a) 3 different coloured goals. Trzy różne kolory bramek.

b) 2 players change position of goals. Dwójka zmienia położenie bramek.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button