Football/Soccer Session (Moderate): 15.10.20 (Start Time: 2015-10-20 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing sequence with different tasks. Podania sekwencja z różnymi zadaniami po podaniu.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing sequence with different tasks. Podania sekwencja z różnymi zadaniami po podaniu.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing sequence with different tasks. Podania sekwencja z różnymi zadaniami po podaniu.

Passing sequence with different tasks. Podania sekwencja z różnymi zadaniami po podaniu. (40 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) around the pitch. W koło boiska,

b) zig zag 7 cones

c) Passing sequence with different tasks. Podania sekwencja z różnymi zadaniami po podaniu.

Two teams in a 30m square and each Player is assigned a number. Pass in sequence. After a pass perform a sprint into space, jockey back a couple of steps, head an imaginary ball etc. W kwadracie 30m dwa Zespoły i każdemu Zawodnikowi przypisujemy numer. Podajemy po kolei 1 do 2 itd. Po podaniu wykonujemy sprint na wolne pole, tyłem po skosie, skok do głowy itd.

2. Ali Shuffle. Na trzy (10')

3x6+10m

3. Rondo. Dziadek (10')

3v3 in a 20x20m

4x1'1'rest

Man to man. Krycie jeden na jeden


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7v7 attack and defend 3 goals. 7v7 atakowanie i bronienie trzech bramek.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7v7 attack and defend 3 goals. 7v7 atakowanie i bronienie trzech bramek.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7v7 attack and defend 3 goals. 7v7 atakowanie i bronienie trzech bramek.

7v7 attack and defend 3 goals. 7v7 atakowanie i bronienie trzech bramek. (30 mins)

4. 7v7 attack and defend 3 goals. 7v7 atakowanie i bronienie trzech bramek (30')

60x40m 3x8'+2'odp

1pkt - 10 podań,

1pkt - podanie przez jedno z dwóch bramek najbliżej swojej dużej,

2pkt- przewrócenie pachołka.

W trzeciej serii podania w każdej bramce się liczą


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity 6v4. Jedność w ataku 6v4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity 6v4. Jedność w ataku 6v4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity 6v4. Jedność w ataku 6v4.

Offensive unity 6v4. Jedność w ataku 6v4. (20 mins)

5. Offensive unity 6v4. Jedność w ataku 6v4 (20')

Pass to CF, who passes back into midfield zone (40x44y). Reds then play 4v4 in middle zone and try to play to an attacker in the defensive zone with a pass waist height. Then play goes on and they play 6v4 to the big goal. Podanie do Napastnik, który zgrywa piłkę do środkowej strefy (40x44y). Czerwoni grają 4v4 w tym polu i próbują podać piłkę do Napastników, który teraz są w polu obronnym. Podania zaliczamy na wysokość pasa. Potem gramy 6x4 na dużą bramkę.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button