Football/Soccer Session (Moderate): 15.02.16 U13. (Start Time: 2015-02-16 10:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3 na cztery przecinające się bramki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3 na cztery przecinające się bramki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3 na cztery przecinające się bramki.

3v3 na cztery przecinające się bramki. (45 mins)

1. MARC 11+ (20')

2. Physical. Przgotowanie fizyczne (15')

a) 8x

b) assault course. Tor przeszkód 6x

roll around, crawling on a bench, run backwards, 3 high jumps. Turlanie się na materacu, przeciąganie się na ławce, bieg tyłem 15m i 3 wysokie skoki.

3. 3v3 na cztery przecinające się bramki. (10')

Drużyny trzyosobowe bronią i atakują jednocześnie dwóch bramek, które są szerokie na 10m. Rzuty wolne i rozpoczęcia gry za linią boczną wykonujemy podaniem lub dryblingiem. Obrońca może stać 5m od wykonującego aut lub wolny. Bramkę strzelamy przeprowadzając piłkę pod kontrolą pomiędzy jedną z bramek. Gra trwa 4x3’.

Inne warianty:

- Jak wyżej tylko bronimy i atakujemy bramki ustawionych obok siebie.

- Boisko ustawione na obrazku B. Bramki obok siebie.

Cele ćwiczenia:

- Zrozumienie, co się dzieje w danej chwili na boisku, czyli

czytanie gry, w celu podejmowanie prawidłowych decyzji w ataku i w obronie.

- Żeby poprawić zdolność stworzenia przewagi w ataku poprzez częstszych zmian kierunki i szyb kości ataku.

- Żeby być świadomy, gdzie na boisku są miejsca, gdzie można swobodnie utrzymać się przy piłce.

- Jako Obrońca, zmuszenie Napastnika do podania piłki do Partnera.

- Żeby umocnić techniczno-taktyczne umiejętności w ataku i w obronie, które Dzieci doświadczyły w dwóch pierwszych uproszczonych grach.

- Nauka opóźniania momentu odbioru piłki, żeby pozwolić Partnerowi wrócić.

- Nauka atakowania bramki, gdzie jest mniej Obrońców.

- Nauka umiejętności kierowania gry Przeciwników w część boiska, gdzie będzie łatwiej o odbiór.

- Zapewnienia głębi ataku.

- W obronie nauka pressowania Zawodnika z piłką i wymuszenia błędów.

- Nauka ataku w kształcie trójkąta. W tym czasie Obrońcy muszą zabezpieczyć szerokość i długość ataku.

- W ataku szukania przewagi. Unikanie sytuacji 1v1, kiedy jest to możliwe.

-Żeby być w stanie nagle zmienić kierunek i rytm ataku bez straty piłki.

Efektywne pytania:

Które z dwóch bramek powinniśmy atakować? Szukamy bramki, której bronią mniejsza ilość Obrońców. Zależy to zazwyczaj od ustawienia się środkowego Obrońcy i odległości Jego do bramek.

W jaki sposób Napastnicy mogą systematycznie tworzyć przewagi pod jedną z bramek Obrońców? Poprzez nagłą zmianę kierunku ataku w momencie, kiedy Obrońca środkowy przychodzi na pomoc Partnerowi broniącego jedną z bramek.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2v2 na cztery bramki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2v2 na cztery bramki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2v2 na cztery bramki.

2v2 na cztery bramki. (40 mins)

4. 2v2 na cztery bramki (10')

Ustawiamy cztery bramki o szerokości 7.5m, Drużyna broni i atakuje dwóch bramek ustawionych naprzeciw siebie. Jeśli piłka wyjdzie za linią boczną grę wznawiamy od swojej bramki. W momencie, kiedy jeden z Zawodników złamie przepisy, grę wznawiamy, co najmniej 3m od bramki Przeciwnika. Bramkę strzelamy przeprowadzając piłkę pod kontrolą pomiędzy pachołkami.

Inne warianty:

- Jak wyżej tylko bronimy i atakujemy bramki ustawionych obok siebie.

- Boisko ustawione na obrazku B. Bramki obok siebie.

Cele ćwiczenia:

- Zrozumienie, co się dzieje w danej chwili na boisku, czyli czytanie gry, w celu podejmowanie prawidłowych decyzji w ataku i w obronie.

- Żeby poprawić zdolność stworzenia przewagi w ataku poprzez częstszych zmian kierunki i szybkości ataku.

- Żeby być świadomy, gdzie na boisku są miejsca, gdzie można swobodnie utrzymać się przy piłce.

- Jako Obrońca, zmuszenie Napastnika do podania piłki do Partnera.

- Żeby umocnić techniczno-taktyczne umiejętności w ataku i w obronie, które Dzieci doświadczyły w dwóch pierwszych uproszczonych grach.

5. Tj. 3 (10')

6. Gra 1+4 (20')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button