Football/Soccer Session (Moderate): 19.01.23 U11 (Start Time: 2019-01-23 09:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Side lines 1v1. Linie boczne 1v1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Side lines 1v1. Linie boczne 1v1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Side lines 1v1. Linie boczne 1v1

Side lines 1v1. Linie boczne 1v1 (20 mins)

1. Side lines 1v1. Linie boczne 1v1 (10')

The player with the ball starts on the side line and can choose which line to attack after dribbling through the gates. He can change his mind any amount of times he wants to. The Defender starts in the middle. Zawodnik z piłką zaczyna na linii bocznej i może wybrać sobie, którą linię atakuje za pachołkami. Może zmieniać decyzję ile razy chce. Obrońca zaczyna w środku.

2. Teamwork wins. Współpraca wygrywa (10')

The Blue has to get to the unocuppied cone running around the circle. Niebieski próbuje dostać się do wolnego pachołka, biegając na zewnątrz.

Coaching Points. Zwracamy uwagę na:

- Work together-> communicate. Współpraca-> komunikacja,

- Runner COD. Niebieski może zmieniać często kierunki.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 twice. 4v2 dwa razy.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 twice. 4v2 dwa razy.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2 twice. 4v2 dwa razy.

4v2 twice. 4v2 dwa razy. (20 mins)

3. 4v2 twice. 4v2 dwa razy (20')

If the GK or the Defenders win the ball, they pass it out to the Player w/o the ball on the outside and they come one and play 4v2. Jeśli bramkarz lub Obrońca odbiera piłkę to podają do Zawodnika z boku bez piłki i wchodzą i grają 4v2.

Coaching Points. Zwracamy uwagę na:

- Analize the situation. How much space do I have? Should I pass, dribble, shoot ect.? Analiza sytuacji. Ile mam miejsca? Powinienem podać, prowadzić piłkę, uderzyć itd.?

- Defenders work together. Obrońcy powinni współpracować,

- Look for different ways to finish. Szukanie róznych możliwości wykończenia akcji.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v0, wall pass, 1v2. 1v0, klepka, 1v2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v0, wall pass, 1v2. 1v0, klepka, 1v2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v0, wall pass, 1v2. 1v0, klepka, 1v2.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Keeping possession
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

1v0, wall pass, 1v2. 1v0, klepka, 1v2. (15 mins)

4. 1v0, wall pass, 1v2. 1v0, klepka, 2v1. (15')

Coaching Points. Zwracamy uwagę na:

- Quick reaction after shot (defend or lay off). Szybka reakcja po strzale (obrona lub do zgrania).

- Try and shoot, so the GK doesn't catch the ball. Próbuj tak kończyć akcje, żeby Bramkarz nie złapał piłkę, bo po tym są kontry w normalnym meczu.

- Take advantage of the 2v1 (combinations with your Partner or use him as a decoy). Wykorzystaj sytuację 2v1 (kombinacja z podaniami lub wykorzystaj Partnera, jako wabika).

The Blue recovery Defender becomes active during the 2v1. Niebieski obrońca na połowie zaczyna bronić, w momencie kiedy rozpoczyna się akcja 2v1.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2-2 Rotation 2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2-2 Rotation 2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2-2 Rotation 2.

1-2-2 Rotation 2. (30 mins)

5. 1-2-2 Rotation 2 (10')

6. Game. Gra (20')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button