Football/Soccer Session (Moderate): 15.07.24 wieczór. (Start Time: 2015-07-24 19:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

Warm up. Rozgrzewka. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (10')

Pass and move in the middle. After a pass go to ball on the outside and dribble from one cone to the next and go back in. Podajemy piłkę w środku, po podaniu wychodzimy na zewnątrz i ćwiczymy z piłką od pachołka do następnego.

2. Snake Tag. Berek wąż (10')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v1 change places. Dziadek 4v1, zmiana miejsc.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v1 change places. Dziadek 4v1, zmiana miejsc.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v1 change places. Dziadek 4v1, zmiana miejsc.

Rondo 4v1 change places. Dziadek 4v1, zmiana miejsc. (10 mins)

3. Rondo 4v1 change places. Dziadek 4v1, zmiana miejsc (10')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing forward in the 4-3-3. Granie do przodu 4-3-3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing forward in the 4-3-3. Granie do przodu 4-3-3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing forward in the 4-3-3. Granie do przodu 4-3-3.

Playing forward in the 4-3-3. Granie do przodu 4-3-3. (40 mins)

4. Dedicated Defence. Obrona (10')

a) 5v5 play sideways. Gramy bokiem,

b) 9v7 free. Dowolnie.

5. Defending from the front. Obrona z przodu (10')

a) what happens when they play out along the line? Co dzieje się, jak wyjdą po linii?

b) what happens when they play through middle? Co dzieje się, jak wyjdą środkiem?

c) what happens when they switch? Co dzieje się, jak zmienią ciężar gry?

6. Playing forward in the 4-3-3. Granie do przodu 4-3-3 (20')

Blues in middle as defender. Yellows play diagonally. Reds in straight lines. If Blues win ball they playe 5v4 in middle zone. Niebiescy bronią, żółci grają po skosie, czerwoni w liniach prostych. W momencie, kiedy Niebiescy odzyskają piłkę grają 5v4 na utrzymanie w środkowej strefie.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 2

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button